Informacje dla Polaków w Czechach!

BRNO / Druga połowa września w Brnie przebiega tradycyjnie pod znakiem imprezy „Babylonfest“. Bierze w niej udział 12 mniejszości narodowych z miasta Brna i okolicy. 

Uroczysta inauguracja festiwalu odbyła się 19 września w Parku Lužánky symbolicznym posadzeniem drzewa. W poprzednich edycjach każda mniejszość narodowa sadziła swoje drzewo. W tym roku zaś posadzono lipę, jako przypomnienie 30. rocznicy rewolucji aksamitnej. Drzewko zostało ozdobione wstążkami w barwach narodowych każdej mniejszości narodowej.

Muzyka poważna

Następnego dnia, w piątek 20 września odbył się koncert muzyki poważnej Formy muzyki w pięknej Sali Kryształowej Starego Ratusza. Polski Klub w Brnie Polonus reprezentowała sopranistka Martina Macko (absolwentka Akademii Muzycznej K. Szymanowskiego w Katowicach), która zaśpiewała arię z opery „Halka“ Stanisława Moniuszki. W duecie z przedstawicielem mniejszości niemieckiej – barytonem Martinem Hammerlem-Bortolotim wykonali pieśń miłosną Johanna Straussa młodszego. 

W sobotę 21 września miał miejsce festiwal folkloru i smaków „Babylon pod Szpilberkiem“. Rozpoczął go o godzinie 11.00 pochód wszystkich mniejszości przez Plac Wolności na Plac Morawski. Tam można było oglądać występy i odwiedzić stoiska z degustacją kuchni narodowych. Ten punkt programu przyciąga zawsze tłumy zwiedzających, i to nie tylko dlatego, że degustacja jest gratis. Widać też szczere zainteresowanie mieszkańców Brna innymi mniejszościami nie tylko pod kątem kulinarnym.

W tym roku nie tylko jedzenie, ale też materiały promocyjne o Polsce z polskiego stoiska zniknęły bardzo szybko. Wieczorem, od godziny 19.00 mniejszości narodowe spotkały się z przedstawicielami władz miasta Brna na spotkaniu towarzyskim. Gospodarzem w tym roku była mniejszość ukraińska. 

Wydarzenia towarzyszące

W ramach Babylonfestu odbywa się też szereg innych wydarzeń, takich jak np. pogadanka „Żyją wśród nas“ – moderowana przez redaktorów Radia Czeskiego dyskusja z ciekawymi osobistościami z mniejszości narodowych o tym, co ich sprowadziło do Brna i jak im się w nim mieszka, prelekcje mniejszości narodowych dla uczniów brneńskich szkół, czy też „Pub kwiz“ – konkurs wiedzy na temat mniejszości narodowych, który w tym roku moderowała mniejszość ukraińska. 

Ostatnim wydarzeniem w ramach Babylonfestu były „Warsztaty muzyczno-literackie“ w Bibliotece Jirzego Mahena, które rozpoczęły się od wernisażu wystawy na temat „Stanisław Moniuszko, twórca oper i pieśni narodowych“. Wystawę pożyczył Kongres Polaków i potrwa do końca października. Wystawę otworzył radny ds. kultury miasta Brna Marek Fišer. Odczytano też list Konsul Generalnej RP w Ostrawie Izabelli Wołłejko-Chwastowicz, która złożyła wyrazy najwyższego uznania i szacunku wobec władz miasta Brna oraz Biblioteki Jirzego Mahena za umożliwienie wystawy. Podziękowała też za rozwój polsko-czeskich kontaktów dwustronnych, zwłaszcza w zakresie promocji polskiej kultury.

Jak podkreśliła w liście Konsul Generalna, Babylonfest jest dowodem otwartości władz miasta Brna dla kultury i szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego. Przekazała organizatorom życzenia wszelkiej pomyślności przy realizacji następnych projektów i owocnej współpracy czesko-polskiej. Wernisaż wystawy uświetniła swoim występem sopranistka Eliška Vomáčková (studentka Martiny Macko), wykonując arię z opery „Halka“ oraz pieśń „Krakowiak“. Została nagrodzona burzliwymi oklaskami. 

Dwunasta edycja Babylonfestu przeszła do historii. Dla wszystkich mniejszości narodowych biorących udział w tym przedsięwzięciu, to okres wytężonej pracy społecznej. Każdy chce pokazać to, co najlepsze w jego kulturze. Są to też wspólnie spędzone chwile we wspólnocie wielokulturowej, co niesamowicie wzbogaca, uczy i pozostawia piękne wspomnienia!

Więcej informacji na temat wydarzenia „Babylonfest“ w Brnie oraz fotografie z poszczególnych roczników można znaleźć pod linkiem https://babylonfest.cz/

Danuta Koné Król, Polonus – Polski Klub w Brnie

Tagi:

Komentarze


Czytaj również


Wycieczka do Jaskini Malinowskiej na spotkanie z jej mieszkańcami
Czerwiec132021

Wycieczka do Jaskini Malinowskiej na spotkanie z jej mieszkańcami

Dawna gospoda w Wędryni Zaolziu
Czerwiec132021

Dawna gospoda w Wędryni Zaolziu

Morderstwa, śluby, kaprysy pogody przed laty (6)
Czerwiec132021

Morderstwa, śluby, kaprysy pogody przed laty (6)

TYDZIEŃ W PIGUŁCE. Najważniejsze wydarzenia na Zaolziu i nie tylko
Czerwiec122021

TYDZIEŃ W PIGUŁCE. Najważniejsze wydarzenia na Zaolziu i nie tylko

Znalazłeś małą sarnę? Nie dotykaj jej i nie zabieraj! Jej mama jest w pobliżu
Czerwiec122021

Znalazłeś małą sarnę? Nie dotykaj jej i nie zabieraj! Jej mama jest w pobliżu

Przejażdżka kolejką górniczą
Czerwiec122021

Przejażdżka kolejką górniczą

Młody Księżyc w pobliżu Wenus i Marsa
Czerwiec122021

Młody Księżyc w pobliżu Wenus i Marsa

Gra pianistki
Czerwiec122021

Gra pianistki

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

Website Security Test