CIESZYN / V tom „Leksykonu Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej” ukazał się początkiem tego roku. Pierwsze spotkanie promocyjne odbyło się 13 lutego w Domu PZKO na ul. Bożka w Czeskim Cieszynie, o czym pisaliśmy: „Leksykonu Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej” ma już pięć tomów. Kto nie był, ma ponowną okazję do spotkania się z autorami w poniedziałek 3 czerwca o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej.

Odbędzie się tam bowiem spotkanie autorskie z redaktorami „Leksykonu”, prof. dr. hab. Zenonem Jasińskim oraz dr. hab. Bogdanem Cimałą. Przedstawią oni historię wydawnictwa, dotychczas opublikowane tomy oraz plany związane z finalizacją prac nad „Leksykonem”.

– Tym dziełem zbiorowym, jakie powstało wysiłkiem 103 autorów: polskich, czeskich i słowackich, chcemy utrwalić w pamięci dla przyszłych pokoleń nas Polaków w kraju, a także dla naszych Rodaków poza Macierzą, pamięć o jednej z najbardziej aktywnych, twórczych i kreatywnych skupisk polskich poza granicami Polski – wyjaśnia idee tworzenia Leksykonu Zenon Jasiński.

Wydawca, czyli Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, zapowiada, że redaktorzy zamierzają przygotować i opublikować suplement do Leksykonu na przełomie roku 2020—2021, gdyż nie udało się opracować wszystkich planowanych haseł i zamknąć wydawnictwa obrazem współczesnego życia polskiej diaspory w obu krajach.

– Po opublikowaniu Suplementu cały Leksykon powinien zostać udostępniony na stronach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej – zapowiada Zenon Jasiński. Nim to jednak nastąpi, warto wybrać się do Książnicy i Leksykon nabyć, a przynajmniej się z nim zapoznać.

(indi)

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test