CZESKI CIESZYN / Ostatni w tym roku akademickim wykład Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego miał bardziej uroczystą oprawę. Odbył się w czwartek 6 czerwca w sali Domu PZKO przy ul. Bożka w Czeskim Cieszynie.

Obecnych przywitała Ewa Sikora, która dokonała też podsumowania całego roku akademickiego. MUR miał 108 słuchaczy, łącznie na wykładach było 261 osób. Za niezłą frekwencję uznała średnią, która wynosiła 29 osób. Najaktywniejszym słuchaczom wręczyła certyfikaty i bony książkowe. Poinformowała też, że najwięcej osób wysłuchało wykładu prof. Alojzego Suchanka o Antonio Vivaldim oraz doc. Jany Raclavskiej o Henryku Jasiczku.

Bohaterem czerwcowego spotkania był polski kompozytor Stanisław Moniuszko, którego dwusetną rocznicę urodzin obchodzimy w roku bieżącym. Artystycznym wprowadzeniem w temat był krótki koncert w wykonaniu Izabeli Wojtasik z akompaniamentem fortepianowym Dagmary Pielech. Śpiewaczka wykonała najbardziej rozpoznawalne utwory Moniuszki, „Pieśń wieczorną” i „Prząśniczkę”, oraz „O Zosi sierotce”, a także dumkę z opery „Straszny dwór”.

Izabela Wojtasik, do niedawna Drong, pochodzi z Jabłonkowa. Jest absolwentką Konserwatorium Muzycznego w Pradze, obecnie studiuje na Wydziale Wokalnym Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest też członkiem ZPiT Śląsk im. Stanisława Hadyny.

Wykładowcą był Tomasz Piwko, chórmistrz, który prowadził również chóry zaolziańskie, nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie emisji głosu, propagator światowej i polskiej literatury muzycznej. Sylwetkę urodzonego w Ubielu na dzisiejszej Białorusi Stanisława Moniuszki i jego twórczość pokazał na tle dziewiętnastowiecznej historii polskiego ziemiaństwa i szlachty.

Przedstawił dzieje jego życia, szkoły, praktyki, pracę zawodową (był dyrektorem opery warszawskiej), w Warszawie, Mińsku, Berlinie, Wilnie. Wiele miejsca poświęcił koligacjom rodzinnym, zwrócił uwagę na to, jak życie rodzinne wpływało na decyzje i koleje losu artysty. Podkreślił polskość Moniuszki, którego dziadek pochodził z Podlasia.

Wykład uzupełniały zdjęcia i wstawki w postaci nagrań, jak również wystawa okolicznościowa poświęcona Stanisławowi Moniuszce, która przygotowana została przez Marian Steffka z Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków.

CR

Tagi: , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.