CZESKI CIESZYN / Z uśmiechem na ustach oglądali członkowie Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego Czeski Cieszyn-Centrum zdjęcia z pięciodniowej wycieczki nad polski Bałtyk do Trójmiasta i na Kaszuby. Wtedy opatuleni byli szczelnie, w zimowych kurtkach i czapkach, choć była to połowa maja. Teraz, na Spotkaniu Powycieczkowym, starali się ukryć przed nieznośnym upałem.

Niepozbawiona sensu była refleksja, że pewnie nawet lepiej zwiedzało się polskie wybrzeże w temperaturze poniżej 10 stopni, niż gdyby, tak jak obecnie, wynosiła ona ponad 35 stopni. Tradycyjne Spotkanie Powycieczkowe odbyło się w środę 26 czerwca w miejscu trochę nietypowym, na balkonie wewnętrznym Domu PZKO przy ul. Bożka w Czeskim Cieszynie. Tam było najchłodniej.

Przybyłych przywitała prezes Koła PZKO Czeski Cieszyn-Centrum Małgorzata Rakowska, która była głównym szefem wycieczki. Snuto wspomnienia, oglądając prezentację zdjęć przygotowaną przez Wiesławę i Kazimierza Brannych.

Nie zabrakło też jak zwykle konkursu wiedzy o miejscach, które zwiedzano podczas wyprawy. Pytania konkursowe przygotował Zygmunt Rakowski, większość nie sprawiła uczestnikom wycieczki większej trudności, zapamiętali z niej wiele szczegółów.

Podsumowanie eskapady do Trójmiasta wypadło pozytywnie. Rozmawiano też już o kolejnej wyprawie. Może krótszej, może nie tak daleko. Ważne, by znaleźć dobrego organizatora.

CR

Tagi: , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.