Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 odbędą się w Republice Czeskiej w piątek 24 maja i w sobotę 25 maja. Polacy w Polsce będą głosować w niedzielę 26 maja.

I właśnie 26 maja mogą w Konsulacie Generalnym RP głosować obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami polskimi, jednak na stale zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a przebywają za granicą. By zagłosować w konsulacie, trzeba jednak wcześniej, do 23 maja zgłosić się osobiście, telefonicznie, pisemnie bądź drogą elektroniczną.

Drogą elektroniczną można zarejestrować się poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY.

W zgłoszeniu będą musiały znaleźć się takie dane jak: nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pobytu wyborcy za granicą, numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu.

W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania. 

Można także do konsulatu zadzwonić: nr tel.: +420 596 118 074 lub napisać mail  na adres: ostrawa.kg.sekretariat@msz.gov.pl.

Na naszym terenie siedziba obwodowej komisji wyborczej będzie w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie przy ul. Blahoslavova 4. Utworzono tam Obwód głosowania nr 35.

(indi)

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test