Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

  – Miło mi poinformować, że 12 kwietnia 2019 roku Sejm RP uchwalił zmianę ustawy o Karcie Polaka, która teraz jest przygotowana dla wszystkich państwa, dla wszystkich Polaków mieszkających na całym świecie – powiedziała we wtorek podczas uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie konsul Izabella Wołłejko-Chwastowicz. 

  Kartę Polaka stworzono z myślą o Polakach mieszkających na Kresach Wschodnich. Wprowadzona została ustawą z 2007 r. 

  Aby móc otrzymać Kartę Polaka zgodnie z przepisami ustawy trzeba posługiwać się językiem polskim oraz znać i kultywować polskie tradycje i zwyczaje. Należy też zadeklarować przynależność do Narodu Polskiego. Konieczne jest też wykazanie, że posiadało się polskie obywatelstwo lub jest się polskiego pochodzenia lub jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków posiadało obywatelstwo polskie lub było polskiego pochodzenia.

  Dotychczas Kartę Polaka otrzymać mogli tylko obywatele konkretnych, wymienionych w ustawie państw powstałych lub odrodzonych po rozpadzie ZSRR.

  Teraz kartę otrzymać będą mogli Polacy mieszkający na terenie całego świata, a więc także Zaolziacy. 

  Do czego uprawnia Karta Polaka? 

  Posiadacz Karty Polaka:

  – zwolniony jest z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie polskiej wizy krajowej;

  – zwolniony jest z opłaty konsularnej za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;

  – zwolniony za rozpatrzenie i wydanie zezwolenia na pobyt stały;

  – ma prawo do świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce, w przypadku złożenia wniosku o pobyt stały w Polsce (szczegóły w zakładce Osiedlenie w Polsce);

  – ma pierwszeństwo przy ubieganiu się o pomoc finansową przeznaczoną na wspieranie Polaków za granicą;

  – ma prawo do pomocy konsula, w ramach jego kompetencji i z zastosowaniem i poszanowaniem zwyczajów i prawa międzynarodowego, w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa;

  – nie musi posiadać dodatkowych zezwoleń na pracę w Polsce oraz na podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;

  – ma prawo odbywania w Polsce studiów, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawa o systemie oświaty;

  – ma prawo do korzystania w Polsce ze świadczeń opieki zdrowotnej w nagłych stanach, chyba że umowa międzynarodowa przewiduje zasady bardziej korzystne;

  –  ma prawo do ulgi 37% przy przejazdach w Polsce w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych;

  –  ma prawo bezpłatnego wstępu do następujących muzeów państwowych w Polsce:

  1. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

  2. Muzeum Historii Polski w Warszawie

  3. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

  4. Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

  5. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

  6. Muzeum Narodowe w Krakowie

  7. Muzeum Narodowe w Poznaniu

  8. Muzeum Narodowe w Warszawie

  9. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

  10. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

  11. Muzeum Stutthof w Sztutowie

  12. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA

  13. Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

  14. Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

  15. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

  16. Muzeum Zamkowe w Malborku

  17. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

  18. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

  19. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

  20. Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie

  21. Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

  22. Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej”

  (indi)

  Tagi:

   Komentarze

   Czytaj również


   Dzieci z Cierlicka spędzają wspaniałe chwile na przyszkolnym obozie
   Lipiec092020

   Dzieci z Cierlicka spędzają wspaniałe chwile na przyszkolnym obozie

   Pomimo ograniczeń związanych z pandemią ruszają wakacyjne koncerty w Kościele Jezusowym
   Lipiec092020

   Pomimo ograniczeń związanych z pandemią ruszają wakacyjne koncerty w Kościele Jezusowym

   Za skradzione bułeczki na półtora roku do więzienia!
   Lipiec092020

   Za skradzione bułeczki na półtora roku do więzienia!

   10 pomysłów na weekend
   Lipiec092020

   10 pomysłów na weekend

   W Trzyńcu można wykonać tekst na obecność przeciwciał koronawirusa
   Lipiec082020

   W Trzyńcu można wykonać tekst na obecność przeciwciał koronawirusa

   Euroregion dalej walczy o pracowników transgranicznych
   Lipiec082020

   Euroregion dalej walczy o pracowników transgranicznych

   Posprzątajmy Olzę
   Lipiec082020

   Posprzątajmy Olzę

   Czwarty rok z rzędu Miejscowe Koło PZKO w Lesznej Dolnej organizuje półkolonię dla dzieci
   Lipiec082020

   Czwarty rok z rzędu Miejscowe Koło PZKO w Lesznej Dolnej organizuje półkolonię dla dzieci


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA
   REKLAMA

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test