SKRZECZOŃ / W niedzielę 3 lutego w skrzeczońskim Domu PZKO odbyło się zebranie sprawozdawcze Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, podczas którego przeprowadzono ocenę działalności za 2018 rok.

Ogólne sprawozdanie przedstawił sekretarz Koła Tadeusz Guziur. Do najważniejszych akcji i imprez zorganizowanych w ubiegłym roku należał bal pod nazwą „W Boguminie na Bahnhofie”, zebranie sprawozdawcze, tradycyjna impreza Powitanie Wiosny, mistrzostwa Koła w tenisie stołowym, smażenie jajecznicy połączone z mistrzostwami Koła w strzałkach, dalej tradycyjny festyn, XIV edycja międzynarodowego turnieju w piłce nożnej, autokarowa wycieczka do Pszczyny, projekcja filmu dokumentalnego „Zaolzie – fenomen Z“ w reżyserii Izabeli Wałaskiej, natomiast ostatnią ubiegłoroczną imprezą była tradycyjna Wigilijka połączona ze spotkaniem z jubilatami Koła.

Ubiegły rok minął pod znakiem obchodów 45-lecia współpracy pomiędzy MK PZKO Skrzeczoń i Towarzystwem Miłośników Ziemi Grodkowskiej. Jubileuszowa uroczystość odbyła się w październiku w skrzeczońskim Domu PZKO i była połączona z obchodami stulecia odzyskania niepodległości Polski i setnej rocznicy powstania Czechosłowacji.

Ponadto skrzeczoniacy wzięli udział w XXII edycji Halowego Turnieju w Mini Piłce Nożnej o Puchar Grodkowa,w obchodach Dni Grodkowa i Dożynkach Gminnych oraz w Grodkowie, Sulisławiu i Głębocku w uroczystościach związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości Polski. W rewanżu grodkowianie byli uczestnikami skrzeczońskiego balu, turnieju w piłce nożnej oraz festynu.

W dalszej części zebrania swoje sprawozdania przedstawili kierownicy zespołów i członkowie zarządu odpowiedzialni za poszczególne odcinki działalności pezetkaowskiej. Aktywnie działał chór mieszany Hasło, który z dyrygentką Ireną Szeligą wystąpił m.in. podczas Powitania Wiosny, w Lutyni Dolnej podczas jubileuszu 110-lecia chóru Lutnia, w ramach obchodów 45-lecia współpracy na linii Skrzeczoń – Grodków oraz podczas Wigilijki. Sprawozdanie przedstawiła kierowniczka organizacyjna chóru Beata Grzebień.

Bardzo szczegółowe sprawozdanie finansowe związane z Domem PZKO oraz pozyskiwaniem dotacji i darów na działalność kulturalno-oświatową i sportową przedstawił Czesław Gałuszka. pełniący obecnie równocześnie funkcję skarbnika i prezesa Koła. Uchwalono również budżet i ramowy plan pracy na rok bieżący. Przeprowadzono wybory nowego 11-osobowego zarządu Koła, komisji rewizyjnej i rejonowych.

Za sumienną pracę w funkcji prezesa Koła w latach 1993-2017 podziękowano Bogusławowi Czapkowi. Publikację „Śpiywo Anna Chybidziurowa a jeji sómsiedzi” Karola Daniela Kadłubca wręczono zasłużonemu członkowi Koła Albertowi Grzebieniowi. W latach 1947-2019 rozwijał on bogatą działalność społeczną na terenie Skrzeczonia, najpierw w ramach Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej (1947-1951), potem zarządu MK PZKO (1955-1997), m.in. jako przewodniczący, sekretarz, skarbnik i kierownik świetlicy, oraz w takich zespołach Koła jak chór Hasło – ponad 50 lat, zespół teatralny Świt – 110 występów w sztukach pełnospektaklowych, zespół estradowo-kabaretowy Andrusi – ponad 200 występów na terenie całego Zaolzia a także w Polsce w Grodkowie i jego okolicach.

W dyskusji poruszono sprawy związane z poszerzeniem współpracy Koła z dolnolutyńską Polską Szkołą Podstawową, na podstawie rozmowy przeprowadzonej przed walnym zebraniem z dyrektorką tej placówki Sabiną Suchanek.

Ponadto omawiano sprawy związane z utrzymaniem Domu PZKO oraz opieką nad pomnikiem 104 Polaków na skrzeczońskim cmentarzu, którego 50. rocznicę odsłonięcia będziemy obchodzili w maju bieżącego roku. Zaproszono również członków Koła na najbliższą imprezę – tradycyjne Powitanie Wiosny, które zaplanowano na 23 marca.

DG

Tagi: ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.