KARWINA / Jeszcze przez dwa dni, do końca listopada, czynna jest w budynku Biblioteki Regionalnej w Karwinie-Frysztacie przy Rynku Masaryka wystawa obrazująca działalność Polskiej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Karwinie-Frysztacie.

Zorganizowana została przez szkołę i biblioteczny Oddział Literatury Polskiej z okazji roku jubileuszowego stulecia tej placówki.

Ekspozycja nazwana została „Co się dzieje u nas w szkole”, bo też najwięcej miejsca zajmuje na niej prezentacja aktualnego życia szkoły.

Mnóstwo jest zdjęć z opisami, uzupełniają je wyroby plastyczne uczniów. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszą się kompozycje przestrzenne.

Na planszach znalazło się też miejsce na informacje o historii szkoły.

red

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test