KARWINA / Interesująca wystawa dokumentacyjna „Dr Wacław Olszak, lekarz, działacz społeczny i burmistrz” oraz „Dr Józef Mazurek i jego bogata spuścizna” czynna jest w siedzibie Biblioteki Regionalnej w Karwinie-Frysztacie przy Rynku Masaryka. Oglądać można ją do końca sierpnia w godzinach otwarcia biblioteki.

Prezentuje sylwetki dwóch lekarzy związanych z Karwiną, którzy mają także wielkie zasługi dla polskiego społeczeństwa na Zaolziu. Wacław Olszak, lekarz górników, w latach 1929-1936 piastował funkcję burmistrza Karwiny, Józef Mazurek w latach 1938-1939 miał posadę lekarza naczelnego sanatorium w Darkowie, nazywany był lekarzem partyzantów.

Wacław Olszak (1868-1939) ceniony był nie tylko jako lekarz, ale i polski patriota, działacz społeczny. Pracował w wielu organizacjach jeszcze przed podziałem Śląska Cieszyńskiego, w okresie międzywojennym był m.in. prezesem Zarządu Głównego Macierzy Szkolnej i przewodniczącym Rady Naczelnej Polaków w Czechosłowacji. Na początku II wojny światowej zakatowany został przez niemieckiego okupanta.

Józef Mazurek (1891-1968) był też działaczem społecznym, kolekcjonerem, publicystą – swoje artykuły drukował także w „Zwrocie”. Zbierał informacje o losach mieszkańców Śląska Cieszyńskiego podczas II wojny światowej, jego „Martyrologium ludu śląskiego” liczy 26 tomów. Był członkiem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czechosłowacji i działających przy Zarządzie Głównym Sekcji Literacko-Artystycznej i Sekcji Historycznej.

Wystawę zorganizował Oddział Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej we współpracy z Ośrodkiem Dokumentacyjnym Kongresu Polaków, a jej autorem jest Marian Steffek. Przygotowana została wraz z Polskim Towarzystwem Medycznym i prezentowana była już wcześniej w Czeskim Cieszynie. Ekspozycję poświęconą Wacławowi Olszakowi obejrzeć można było w Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, wystawę o Józefie Mazurku pokazano w Kongresie Polaków.

CR

Tagi: , , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.