CIESZYN / Droga do niepodległości Polski prowadziła również przez meandry sztuki. Ten fakt przypomina wystawa w Muzeum Śląska Cieszyńskiego „Artystyczna droga Jana Wałacha do niepodległej Polski“. Wernisaż odbędzie się już środę 4 lipca o godzinie 16 w Sali Rzymskiej.

Wystawa zaprezentuje bogaty dorobek artystyczny Jana Wałacha z okresu 1914–1918, kiedy to pełnił funkcję malarza pułkowego w 100. Pułku Cieszyńskim pod dowództwem płk. Franciszka Latinika. Artysta nie tylko realizował wojskowe zamówienia, czyli okolicznościowe plakiety z okazji zdobycia Brześcia Litewskiego czy wzgórza Pustki w Łużnej podczas bitwy pod Gorlicami, ale interesował się okalającą go wojenną rzeczywistością.

Rysował żołnierzy, pułki wojskowe, przyrodę oraz architekturę miejsce, gdzie stacjonował, czyli Zabrzeg (Morawy), Pyszkowce (Ukraina), Dorna-Watra (Bukowina) czy Monfalcone (Włochy). I tak możemy poznać szlak 100. Pułku Cieszyńskiego.

Po zakończeniu I wojny światowej Wałach swoją uwagę artystyczną skupił na palących wydarzeniach odgrywających się na Śląsku Cieszyńskim. Stworzył obrazy: „Wiec w Jabłonkowie za przyłączeniem do Polski“ czy „Wkroczenie wojsk polskich do Cieszyna po inwazji czeskiej“. Również te dzieła będzie można zobaczyć na wystawie, która potrwa do końca września.

kc

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test