ORŁOWA–LUTYNIA / Koncert Jubileuszowy z okazji 95-lecia chóru mieszanego Zaolzie, działającego w Miejscowym Kole Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Orłowej-Lutyni, odbył się w sobotę 19 maja w orłowskim Domu Kultury. Program uświetnił również występ chóru z Polski oraz aktorów Sceny Polskiej.

Krótką historię zoganizowanego śpiewactwa polskiego w dawnej Lutyni Polskiej, potem nazwanej Lutynią Górną, a od 1960 roku stanowiącą dzielnicę Orłowa-Lutynia przedstawił członek zarządu Koła PZKO Stanisław Chobot. Chór mieszany powstał w 1923 roku jako zespół Macierzy Szkolnej. Od tej pory oprócz okresu II wojny światowej działa nieprzerwanie, od 1947 roku jest chórem Koła PZKO. Nazwę Zaolzie nosi od 1991 roku. Obecnie jest jedynym polskim zespołem śpiewaczym na terenie Orłowej.

Koncert Jubileuszowy prowadził Roman Dorda, śpiewak chóru Zaolzie. W programie jako pierwszy zaprezentował się, od wielu lat zaprzyjaźniony z zaolziańskim zespołem, chór mieszany parafii św. Katarzyny z Czechowic-Dziedzic. Chór także ma długą tradycję, swoje 80-lecie świętował w 2014 roku. Od 2008 roku dyryguje nim Agnieszka Gregorczyk-Sinkowska.

Następnie zaśpiewał chór mieszany Zaolzie, przedstawił swój repertuar pod batutą Magdaleny Mencner, która jest nauczycielką śpiewu w Podstawowej Szkole Artystycznej w Orłowej. Dyrygentka wykonała również partię solową. Zespołowi akompaniowała Aniela Mulka. W chórze śpiewa nadal poprzednia długoletnia dyrygentka Zaolzia Urszula Odstrčil.

Jubilat otrzymał gratulacje od współpracujących z nim chórów z Polski, od pobliskich Kół PZKO i działających w nich zespołów śpiewaczych. W imieniu Sekcji Śpiewaczej PZKO kwiaty i życzenia złożyła Jadwiga Karolczyk.

W drugiej części koncertu atmosferę polskiego filmu i kabaretu okresu międzywojnia przywołali aktorzy Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie, śpiewając przedwojenne szlagiery ze spektaklu w reżyserii Bogdana Kokotka „Powróćmy jak za dawnych lat czyli polskie piosenki międzywojenne”.

CR

Tagi: , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.