CZESKI CIESZYN / Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego ustalił datę kolejnego Festiwalu PZKO.

Festiwal, czyli największa impreza masowa organizowana przez Związek, odbędzie się w Trzyńcu 25 maja 2019. „Członkowie zarządu nie mieli żadnych wątpliwości, czy Festiwal PZKO organizować czy też nie”, stwierdziła prezes ZG PZKO Helena Legowicz apelując zarazem: „Zwracam się do wszystkich Miejscowych Kół PZKO oraz innych polskich organizacji i stowarzyszeń, żeby datę Festiwalu uwzględniły w swoich planach i nie organizowały w tym dniu innych wydarzeń”.

ikz

 

Tagi:

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test