JABŁONKÓW / Mini bank nasion lokalnych, bo pochodzących z upraw roślin w danym regonie, powstał w Jabłonkowie. We wtorek 20 lutego w Jabłonkowskim Centrum Kultury i Informacji nastąpiło otwarcie „Nasionkowni w Goroliji”.

  Powstała z inicjatywy Jana Michalika z Piosku, studenta Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, którego przedstawiła przybyłym na otwarcie nasionkowni dyrektor Centrum Gabriela Niedoba. Pomysł młodego człowieka spotkał się ze zrozumieniem i zawierająca pierwsze nasiona do wymiany skrzynia znalazła swoje stałe miejsce w JACKi.

  Trwa w Republice Czeskiej moda na nasionkownie, w otwarciu jabłonkowskiej, któremu towarzyszyły również prelekcje, wzięły udział przedstawicielki innych takich inicjatyw i znawczynie przedmiotu z Moraw. Akcent regionalny podkreślił występ Otmara Kantora.

  – Zasiej, zbierz, podziel się – brzmi główne hasło nasionkowni. Zasady jej funkcjonowania wypisano na wieku jabłonkowskiej skrzyni. Każdy może przynieść tam nasiona roślin ze swoich zbiorów, ogródków przydomowych, a ze sobą zebrać inne. Ważne, by podać, o jakie nasiona chodzi, dodać rok i miejsce zbioru. Organizatorzy proszą też o wpisanie się do specjalnego zeszytu.

  Więcej na ten temat w marcowym „Zwrocie”.

  CR

  Tagi: , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.