Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

  KARWINA / Zakończył się pierwszy etap badań archeologicznych w miejscu nieistniejącego budynku obok Biblioteki Regionalnej na Rynku Masaryka w Karwinie-Frysztacie. Towarzyszył on rekonstrukcji sklepienia średniowiecznej piwnicy.

  Sekretarz karwińskiego magistratu Roman Nogol podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami wyjaśnił, dlaczego rozpoczęto prace sanacyjne. Sklepienie piwniczne pod wpływem wilgoci niszczało i zaczęto się obawiać, że dojdzie do jego zawalenia. Cały teren obniżyłby się wtedy, konieczna więc była szybka interwencja budowlana.

  – Ponieważ chodzi o obiekt zabytkowy, rozpoczęto jednocześnie badania archeologiczne – tłumaczył Nogol. – Nieoczekiwanie odkryto coś, co może wnieść wiele nowych informacji do dziejów miasta. Chodzi o unikat, ponieważ nie ma w tej chwili w regionie innego obiektu z tej epoki, który zostałby tak dobrze zbadany i udokumentowany.

  Dokładniej prace badawcze podsumował dyrektor Narodowego Instytutu Ochrony Zabytków w Ostrawie Michal Zezula.

  – Znajdujemy się na parceli – mówił – na której stał dom, którego nie ma już na planie miasta po pożarze w 1823 roku. Nie ma go też w katastrze nieruchomości, co oznacza, że wszelkie informacje na temat budynku czerpiemy z badań archeologicznych i przebiegającej jednocześnie z nimi dokumentacji historyczno-budowlanej.

  Paradoksalnie, jak tłumaczył Zezula, dzięki temu, że dom zniknął pod koniec XVIII czy na początku XIX stulecia z powierzchni ziemi, w jego części podziemnej nie prowadzono już później żadnych przeróbek budowlanych i dziś możemy studiować stosunkowo dobrze rozwój domu mieszczańskiego od XVI wieku aż do czasu, kiedy przestał istnieć.

  Piwnice nieistniejącego obiektu były już wcześniej częściowo dostępne, ponieważ połączone są z sąsiadującymi z nimi piwnicami pod budynkiem obecnej Biblioteki Regionalnej. W 1967 roku wpisane zostały zresztą na listę zabytków kultury.

  Wiadomo było, że piwnice z półokrągłym sklepieniem mają również następną część, która została zasypana. Dzięki obecnym badaniom udało się ustalić, że podziemna część nieistniejącego budynku składała się z sześciu pomieszczeń, mniejszych i wejściowych, które przylegały do największego z półokrągłym sklepieniem.

  Z badań, których szczegóły będą jeszcze korygowane, wynika, że budynek nad zachowanymi piwnicami pochodził z przełomu XVI i XVII stulecia, wcześniej stał w tym miejscu dom drewniany. W badanym miejscu nie zachowały się jednak żadne elementy drewniane.

  Przez lata zmienił się również nieco rozkład pomieszczeń w piwnicy. Kiedyś wchodziło się do niej z podwórza, później to wejście zostało zasypane i pojawiło się nowe z bocznej ulicy.

  Jeśli chodzi o znalezione podczas badań archeologicznych przedmioty, na podstawie warstwy, w której zostały odkryte, uznano, że powiązane są z początkami miasta w XIII wieku. Zezula wymienił konkretnie przedmioty wyposażenia gospodarstwa domowego, takie jak szkło renesansowe, ceramika, np. zdobiące stoły bogatych mieszczan puchary, fragmenty kafli z pieców.

  – Odkrycia archeologiczne to stopniowo układana mozaika – tłumaczył znaczenie znaleziska – i to jest bardzo ważna cząstka poznania Frysztatu i ogólnie miast historycznych na terenie pogranicza morawsko-śląskiego.

  Roman Nogol przypomniał, że pierwsza zachowana pisemna wzmianka o osadzie w granicach obecnej Karwiny pochodzi z 1268 roku, chodziło o Solcę w dzisiejszej Karwinie-Kopalniach. Najstarszy dokument o Frysztacie jest nieco młodszy, pochodzi z 1305 roku. Natomiast prowadzone badania archeologiczne dotyczą okresu sprzed owego zachowanego o Frysztacie dokumentu.

  Zakończył się pierwszy etap badań. W najbliższych dniach miejsce znaleziska zostanie zasypane, ponownie będzie tu prowadzący do budynków bilioteki i muzeum obok chodnik.

  – Zastanawiamy się, co dalej, w jakiej postaci miejsce może zostać udostępnione – wyjaśnił Nogol. – Pod sklepieniem piwnicznym, które zostanie zrewitalizowane, będziemy się starali wybudować ekspozycję. Dostarczy informacje, które zdobyli archeolodzy.

  – Będziemy w ten sposób na konkretnych znaleziskach z tego miejsca prezentować dzieje miasta. Ekspozycja, dodatkowo w kontekście zbliżającego się 750-lecia Karwiny, na pewno zainteresuje społeczeństwo. Toteż postaramy się, by została otwarta już w przyszłym roku – dodał.

  Wyraził przekonanie, że możliwa jest realizacja tego pomysłu. Wejście do piwnicy, w której powstanie ekspozycja, będzie z budynku Biblioteki Regionalnej. Przypomnijmy, że na parterze tego obiektu znajduje się Oddział Sztuki, na piętrze zaś Oddział Literatury Polskiej.

  Biblioteka Regionalna jest własnością miasta, co upraszcza też wiele kwestii prawnych i administracyjnych. – Poszerzymy po prostu działalność instytucji kultury, która już w mieście istnieje – podsumował projekt ekspozycji z dziejów Frysztatu pod zabytkowym sklepieniem piwnicznym Roman Nogol.

  Tagi: , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Sejmik w Stonawie przed Zgromadzeniem Ogólnym innym niż zwykle
   Sierpień032020

   Sejmik w Stonawie przed Zgromadzeniem Ogólnym innym niż zwykle

   Województwo morawsko-śląskie zielone. Ministerstwo pokazało „semafor”
   Sierpień032020

   Województwo morawsko-śląskie zielone. Ministerstwo pokazało „semafor”

   📷 Targ Staroci w Cieszynie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem
   Sierpień032020

   📷 Targ Staroci w Cieszynie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem

   I byłoby po Gorolskim Święcie
   Sierpień032020

   I byłoby po Gorolskim Święcie

   Na Sejmiku Gminnym w Trzyńcu
   Sierpień032020

   Na Sejmiku Gminnym w Trzyńcu

   Nad Ropiczanką będzie najdłuższy most na trzecim odcinku obwodnicy Trzyńca
   Sierpień032020

   Nad Ropiczanką będzie najdłuższy most na trzecim odcinku obwodnicy Trzyńca

   Lato na Strzelnicy. Koncertował Chickaletta
   Sierpień032020

   Lato na Strzelnicy. Koncertował Chickaletta

   Dzieci doczekają się cyklu wydarzeń „Wakacje w 3ńcu”
   Sierpień032020

   Dzieci doczekają się cyklu wydarzeń „Wakacje w 3ńcu”


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA
   REKLAMA

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test