Jutro świętować będzie jubileusz życiowy Henryka Żabińska, wieloletnia nauczycielka w polskich szkołach na Zaolziu i jedna z najaktywniejszych działaczek Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.

Z pochodzenia orłowianka, a właściwie porębianka, w 1956 roku zdała maturę w Szkole Pedagogicznej dla Kształcenia Nauczycieli Szkół Ludowych w Orłowej. W polskiej szkole w Orłowej-Porębie, jak wspominała później, odbyła praktykę pedagogiczną i udało jej się zdobyć zawód, o którym marzyła od dziecka. Uzupełniła potem wykształcenie, otrzymując tytuł doktora nauk pedagogicznych.

Drugim miejscem, z którym związała się bardziej, był Hawierzów, gdzie przez wiele lat była nauczycielką. Kiedy rozpoczynała pracę, polska szkoła znajdowała się tam, gdzie dziś stoi dworzec kolejowy na Szumbarku. Następnie była nauczycielką w polskiej szkole w Błędowicach.

W 1975 roku została redaktorką „Ogniwa”, zaolziańskiego miesięcznika przeznaczonego dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Pracowała tam piętnaście lat.

Pomagała w szkole również już jako emerytka. Niezapomniana była jej wizyta w redakcji „Zwrotu”, mieszczącej się wtedy w Czeskim Cieszynie na ul. Bożka. Henryka Żabińska wkroczyła do redakcji wraz z całą klasą ówczesnych dziewiątoklasistów Polskiej Szkoły Podstawowej w Karwinie-Frysztacie, gdzie właśnie uczyła. Pokazała uczniom pracę redakcji, a wcześniej odwiedziła z nimi w Nydku poetkę Anielę Kupiec.

Nigdy nie były jej obojętne sprawy polskości ziemi rodzinnej. Już jako uczennica szkoły średniej włączyła się do pracy w PZKO, najpierw w Miejscowym Kole w Orłowej-Porębie. Prowadziła potem zespoły taneczne, szkolne i pezetkaowskie, była kierowniczką świetlicy. Została członkiem karwińskiego ZPiT Górnik oraz Sekcji Tanecznej Zarządu Głównego PZKO.

Kiedy mieszkała w Hawierzowie, była członkiem zarządu Miejscowego Koła PZKO, kierowniczką Klubu Kobiet. Po przeprowadzce w 1981 roku do Stonawy zaangażowana była w tamtejszym MK PZKO, w 2005 roku została prezesem stonawskiego Koła PZKO. Z ramienia MK PZKO opiekowała się zespołem regionalnym Dziecka ze Stonawy.

Już w latach siedemdziesiątych została członkiem Sekcji Kobiet Zarządu Głównego PZKO, w latach 1979-2008 była jej przewodniczącą. Zorganizowała wiele spotkań, wystaw, wycieczek, w których brały udział działaczki Klubów Kobiet Miejscowych Kół PZKO z całego Zaolzia.

Dziś nadal aktywna jest w pracy społecznej, przypomnijmy kilka wydarzeń z ostatnich lat. W 2013 roku podczas Spotkania Wiosennego Sekcji Kobiet ZG PZKO w Dąbrowie Henryka Żabińska wygłosiła referat „Polskie szkolnictwo w Orłowej i okolicy”. W 2015 roku była inicjatorką odsłonięcia na cmentarzu w Orłowej tablicy pamiątkowej zasłużonej dla Zaolzia Wandy Wójcik.

W maju 2015 roku była główną organizatorką wystawy rękodzieła Klubów Kobiet podczas Festiwalu PZKO w Karwinie. W grudniu tego samego roku uczestnicy spotkania Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego PZKO wysłuchali jej wykładu na temat działalności pań w Kołach PZKO nazwanego „Kluby Kobiet nie tylko przed świętami…”.

Za swoją pracę społeczną na rzecz Polaków na Zaolziu otrzymała Henryka Żabińska odznaczenia PZKO, została wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W marcu 2016 roku w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze odebrała z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy Złoty Krzyż Zasługi.

Redakcja „Zwrotu” dołącza do gratulacji urodzinowych dla pani Henryki Żabińskiej, życząc jej wielu lat w zdrowiu, szczęścia w kręgu rodziny i dużo energii do dalszej pracy na rzecz pielęgnowania polskości ziemi zaolziańskiej.

CR

Tagi: , , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.