KARWINA / Józef Chmiel obchodził 5 stycznia osiemdziesiąte urodziny, dziś dotarła do redakcji smutna wiadomość, że 28 lutego zmarł. Był znanym na całym Zaolziu społecznikiem, wieloletnim współpracownikiem „Zwrotu”. Miał wiele pasji. Z zawodu ratownik górniczy, z zamiłowania był historykiem, dokumentalistą, kolekcjonerem, fotografem, publicystą, rękodzielnikiem.

Pasjonował się wszystkim, co związane było z regionem, w którym mieszkał, z jego historią, żyjącymi tu ludźmi, ich obyczajami, tradycjami, językiem. Zbierał, przechowywał i starał się ocalić i zachować dla potomnych zarówno dokumenty, zdjęcia, jak i przedmioty, przede wszystkim mówiące o górniczej Karwinie, która była mu najbliższa.

Był autorem czy współautorem publikacji o regionie. W swoich zbiorach miał nie tylko artykuły, które napisał, ale własne wiersze i opowiadania. Jego tworzone gwarą zabawne najczęściej historyjki, oparte na przeżyciach własnych czy opowieściach zasłyszanych, niejednokrotnie zamieszczane były również w „Zwrocie”.

Przygotował niejedną wystawę. Sam na fotografiach starał się uwieczniać odchodzący w przeszłość świat, dokumentować zmieniający się krajobraz górniczego regionu. Oprowadzał również wycieczki po okolicy.

Zajmował się wyrobem ludowych instrumentów muzycznych, trombit i rogów pasterskich. Zrobił około czterdziestu instrumentów. Jego najdłuższa trombita (8,35 m długości, niespełna 8 kg) zapisana została w „Księdze rekordów Guinnessa”.

Był inicjatorem imprez folklorystycznych, przede wszystkim Międzynarodowych Dni Folkloru Maj nad Olzą w Karwinie-Darkowie. Został laureatem Srebrnych Spinek, nagrody konsula generalnego RP w Ostrawie, z okazji dwudziestolecia Maja nad Olzą otrzymał akt uznania miasta Karwiny.

Redakcja „Zwrotu” składa Rodzinie Zmarłego szczere wyrazy współczucia.

Tagi: , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.