Na międzynarodowym rynku wydawniczym pojawiła się nowa książka pt. Culture Management. Strategy and Marketing Aspects napisana przez Łukasza Wróblewskiego z Wyższej Skoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Wydział Zamiejscowy w Cieszynie).

  Książka dostępna będzie zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych, dodatkowo znaczna część nakładu trafi do Australii.

  Publikacja adresowana jest przede wszystkim do menedżerów kultury, osób zatrudnionych w instytucjach kultury, animatorów kultury, impresariów, a także niezależnych artystów, którzy samodzielnie upowszechniają swoją twórczość.

  Poruszone w treści zagadnienia przydatne będą również studentom zgłębiającym wiedzę z zakresu zarządzania w kulturze czy marketingu kultury.

  Praca może być też użyteczna dla przedsiębiorstw (biznesu), dla których współpraca z instytucjami kultury stanowi potencjalną szansę na rozwój innowacyjności, kreatywności a także integracji pracowników.

  Współpraca biznesu i kultury może bowiem przynosić wymierne korzyści wszystkim partnerom.

  Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Logos Verlag Berlin – Academic Books for Sciences and Humanities. Nakład początkowy to 1000 egzemplarzy, publikacja dostępna będzie również w formie elektronicznej (e-book). Książka powstała również dzięki wsparciu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC.

  Tagi: , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.