Parający się na co dzień działalnością kulturalną działacze miejscowych kół i władz Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego powinni sięgnąć po najnowszą publikację, jaka pojawiła się na półkach nadolziańskich księgarni, książkę „Marketing strategiczny w sektorze kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński” Łukasza Wróblewskiego.

  Jej autor, pracownik naukowy i były dziekan cieszyńskiego Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, nie ukrywa zresztą, że jego książka powstała we współpracy z PZKO i została objęta patronatem Związku.

  – W publikacji znajduje się dużo przykładów (dobrych praktyk) dotyczących również PZKO – mówi Wróblewski, który był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego oraz członkiem Rady Programowej Międzynarodowej odbywającej się w Cieszynie, też przy współpracy z PZKO, konferencji naukowej „Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury”.

  Przypomnijmy, że cieszyński wydział wspólnie z PZKO realizował również przed dwoma laty ponadgraniczny projekt „Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa «Razem dla pogranicza«”. Nic więc dziwnego, że z wielkim zadowoleniem przyjął nową książkę Łukasza Wróblewskiego prezes PZKO, Jan Ryłko.

  – Sukces organizacji kulturalno-oświatowych zależy od wielu czynników. Nie ulega wątpliwości, że marketing mieści się wśród nich. Aby jednak opracowywać i właściwie stosować strategie marketingowe, trzeba je dobrze poznać. Temu zadaniu może z całą pewnością służyć lektura tej książki – podkreśla prezes Ryłko.

  Wysoko ocenia publikację również Bogdan Kasperek, dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” i sekretarz Euroregionu Śląsk Cieszyński.

  – Praca udostępnia doświadczenia oraz wiedzę zgromadzoną przez autora, a także biorących udział w badaniu menedżerów kultury. Części teoretyczne zobrazowane wynikami badań pierwotnych ożywione zostały wieloma trafnie dobranymi przykładami, opracowanymi na podstawie działalności autentycznych podmiotów kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński. Książka skłania do myślenia, zachęca do formułowania własnych opinii na temat możliwości stosowania zaprezentowanych w pracy rozwiązań – mówi Kasperek.

  Z kolei prof. Adam Grzegorczyk, dyrektor Instytutu Marketingu Rozrywki Wyższej Szkoły Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie, uważa, że silną stroną pracy jest udane, naturalne połączenie istniejącej teorii marketingu z wynikami i wnioskami z badań empirycznych przeprowadzonych przez autora.

  – Na podkreślenie zasługuje różnorodność form badania własnego, obejmującego ustalenia ilościowe i jakościowe, w tym także posłużenie się techniką analizy przypadków. Ogromne znaczenie dla oceny wartości pracy ma jej przydatność dla zarządzania procesami kultury w regionie Euroregionu Śląsk Cieszyński w przyszłości, tak w ujęciu makro (dla władz euroregionu), jak i mikro (dla osób kierujących poszczególnymi instytucjami kultury) – podkreśla prof. Grzegorczyk.

  Sam autor powiedział o swojej książce: – W XXI wieku kultura, jak nigdy dotąd, stała się częścią świata biznesu. Ulegając stopniowej komercjalizacji i „uprzemysłowieniu” produkcji, uznana została za samodzielną dziedzinę gospodarowania, stymulującą rozwój społeczno-gospodarczy miast czy całych regionów. Generując nowe miejsca pracy, szczególnie w przemysłach kultury (co jest niezwykle istotne w regionach bez ciężkiego przemysłu takich jak Śląsk Cieszyński) stała się fundamentem sektora, który znacząco przyczynia się do poprawy poziomu i jakości życia.

  Możliwość zastosowania w sektorze kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński (szczególnie w instytucjach kultury) wielu modelowych rozwiązań znanych z literatury przedmiotu jest ograniczona. Niektóre z nich, jak zaprezentowano w książce „Marketing strategiczny w sektorze kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński”, można jednak modyfikować i z powodzeniem stosować zarówno w instytucjach, jak i przemysłach kultury – czego potwierdzeniem mogą być przywołane w pracy wybrane przykłady zastosowania marketingu w tych podmiotach.

  Należy przy tym pamiętać, że sektor kultury jest wewnętrznie bardzo zróżnicowany. Z jednej strony w jego ramach funkcjonują publiczne instytucje kultury zajmujące się przede wszystkim upowszechnianiem kultury, z drugiej zaś prywatne firmy przemysłów kultury, które w swych działaniach kierują się głównie maksymalizacją zysku. W sektorze kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński należy zachować zatem równowagę między poglądami na kulturę, o jej immanentnej wartości i konieczności ochrony za wszelką cenę, a także poglądami, iż – jak każda forma działalności ludzkiej – powinna ona przynosić zysk. Właściwa strategia marketingowa może istotnie przyczynić się do utrzymania tej równowagi – pisze Wróblewski.

  Dodajmy, że publikacja została opracowana w ramach projektu pn. „Nowoczesna wiedza = nowoczesna gospodarka – program rozwoju potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oprócż PZKO publikacja objęta została patronatem honorowym: Euroinstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego, Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.

  (ika)

  Tagi: , , , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.