PIOTROWICE-MARKLOWICE / We wtorek odbyło się w świetlicy PZKO w Markowicach spotkanie Klubu Propozycji Miejscowego Koła PZKO w Piotrowicach. Gościem spotkania była Wanda Fusek, która wspominała lata trzydzieste ubiegłego wieku i okres drugiej wojny światowej.

Bohaterka spotkania urodziła się w 1925 roku. Podczas spotkania mówiła o losach swojej rodziny, rodziców, braci, mieszkańców Zawady, o bezrobociu w okresie pierwszej Republiki Czechosłowackiej i losach wojennych rodziny, kiedy jej rodzinna wioska była częścią III Rzeszy Niemieckiej.

Wspominała również szkolnictwo polskie w Zawadzie i działalność kulturalno-oświatową Macierzy Szkolnej przed 1938 rokiem. Prelekcję uzupełniła prezentacją starych zdjęć z tego okresu.

Jej rodzice, Emil i Stefania Promni, byli aktywnymi działaczami Macierzy Szkolnej, w okresie międzywojennym śpiewali w chórze i występowali w amatorskim zespole teatralnym.

Ojciec urodził się w Dziećmorowicach, przez większą część roku był bezrobotny, w okresie letnim pracował dorywczo przy wzmacianiu wałów Olzy.

Mama pochodziła z okolic Bochni w Małopolsce. W okresie drugiej wojny światowej Niemcy uwięzili ojca najpierw w Karwinie i Cieszynie, potem Skrochowicach, Dachau i Mauthausen-Gusen, do domu powrócił w 1943 roku.

Bracia, Tadeusz i Mieczysław w czasie okupacji wywiezieni byli na roboty przymusowe. Wanda podczas wojny pracowała najpierw jako pasterka, potem służąca u rodziny Sładeczków we Młynie w Zawadzie.

Tak samo jak jej bracia przed wojną uczęszczała do polskiej szkoły w Zawadzie. Mile wspominała kierownika szkoły Józefa Wojaczka. Naukę planowała kontynuować w wydziałówce, ale uniemożliwił jej to wybuch wojny.

Wanda Fusek jest nadal aktywną działaczką MK PZKO w Piotrowicach, członkiem zarządu Koła, do ubiegłego roku była kierowniczką Klubu Kobiet.

Jest animatorką wystaw robót ręcznych, które w Piotrowicach regularnie organizuje MK PZKO. Uczestniczy w zebraniach Klubu Kobiet Zarządu Głównego PZKO, wyjeżdża na spotkania Klubów Kobiet w poszczególnych miejscowościach Zaolzia.

Klub Propozycji MK PZKO w Piotrowicach powołany został w 2011 roku. Spotkania z ciekawymi ludźmi są urządzane pięć razy w roku.

Kolejne odbędzie się w 18 kwietnia, a jego tematem będą imprezy sportowe urządzane w Polsce, w których biorą udział Polacy zamieszkali poza granicami kraju. Wykład wygłoszą Helena i Adam Michalscy z Piotrowic.

Tadeusz Toman

Tagi: , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.