REGION / Nasi czytelnicy z pewnością mają już w ręku kolejny numer „Zwrotu”, a w nim m.in. wywiad z Katarzyną Kantor, dyrygent Chóru Męskiego Gorol.

Katarzyna Kantor prowadzi chór, w którym śpiewa 40 chórzystów. Mówi o nich „moi gorole”. W wywiadzie, którego udzieliła Elżbiecie Przyczko, wspomina między innymi, jakie emocje towarzyszyły jej podczas pierwszej próby z Gorolem.

Piszemy o III Europejskim Forum Mediów Polonijnych, w którym brała udział również nasza redakcja.

Obszernie relacjonujemy międzynarodową konferencję pt. Zaolzie jako wieloetniczny region historyczno-kulturowy. Doświadczenia koegzystencji i wyzwania na przyszłość, która odbyła się 28-29 października w Uniwersytecie Kardynadała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Emilia Świder pisze o Marianie Mendroku, uczniu ósmej klasy PSP w Cz. Cieszynie, który zajmuje się modelarstwem kosmicznym. Na swoim koncie ma pierwszy sukces – zdobył tytuł drużynowego mistrza świata.

Zachęcamy do przeczytania tekstu o tym, jak powstawał film „Babi”. Film zaolziańskiech twórców opowiada o relacji babci i wnuka.

Józef Wierzgoń na naszych łamach podsumowuje Festiwal Muzyki Organowej Karwińskie organy.

Polecamy obszerną relację z Melpomen – przeglądu amatorskich zespołów teatralnych.

W tym numerze ponadto publikujemy pierwszą część analizy twórczości Wiesława Adama Bergera.

Piszemy m.in. o jubileuszu zespołu Dziecka ze Stonawy, o wystawie o szkole w Oldrzychowicach, o Koncercie Jesiennym w Trzycieżu, o jubileuszu Chóru Mieszanego Zgoda i o wielu innych imprezach w regionie.

Zwrot” jest do nabycia w sekretariacie redakcji (ul. Strzelnicza 28, Cz. Cieszyn). Pisząc na info@zwrot.cz można zamówić prenumeratę naszego miesięcznika lub poszczególne numery. Prenumeratę można też kupić komuś w prezencie – nasza redakcja przygotuje dla Państwa bliskich odpowiedni bon podarunkowy.

„Zwrot” jest dostępny także w Księgarni i Klubie Polskiej Książki (ul. Czapka 7, Cz. Cieszyn), w Trzyńcu (kiosk przy dworcu autobusowym obok apteki DR. MAX), w Bystrzycy (kiosk obok Tesco), w Gródku (sklep gospodarstwa domowego), w Jabłonkowie (w kiosku na rynku oraz w kiosku przy ratuszu – Dukielska 135)

W Karwinie „Zwrot” można kupić w kiosku „Chris” (ul. Wyzwolenia, Karwina 6) oraz w kiosku obok parku (ul. Pocztowa 11, Karwina 1).

Elektroniczną wersję „Zwrotu” w promocyjnej cenie 20 koron można znaleźć tutaj.

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

Komentarze



CZYTAJ RÓWNIEŻ



REKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.