JABŁONKÓW / Potomkowie Henryka Sienkiewicza podczas wizyty na Zaolziu zatrzymali się też w Jabłonkowie. Jabłonkowska podstawówka, której patronem jest pisarz, wystawiła w piątek 11 listopada przy okazji kończącego się roku Henryka Sienkiewicza przedstawienie szkolne, które obejrzeli również Anna Dziewanowska i Juliusz Sienkiewicz. 

– Twórczość Henryka Sienkiewicza towarzyszy nam na co dzień, jest bardzo bogata. Bogata była jego działalność społeczna, nieustałe orędownictwo za niepodległym państwem polskim. To wszystko odegrało bardzo wielką rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Jego książki uczyły tego wszystkiego, czego w dzisiejszych czasach jakby zabrakło młodym pokoleniom. Uczyły umiłowania ojczyzny, dumy narodowej a przede wszystkim zdolności do poświęceń – mówiła dyrektor Urszula Czudek.

Program pt. Z wizyta u Sienkiewicza wykonali uczniowie starszych klas. Uczniowie sami wcielili się w rolę narratorów przybliżających widzom życie Sienkiewicza. Narracja była uzupełniona zinscenizowanymi fragmentami z twórczości pisarza.

AS

Tagi: , , , , ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test