CIERLICKO-KOŚCIELEC / W piątek 7 października odbyło się w Domu Polskim w Cierlicku-Kościelcu spotkanie koleżeńskie członków Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP).

SEP to organizacja branżowa skupiająca elektryków-Polaków z Zaolzia licząca aktualnie piętnastu członków. Z zaproszenia skorzystali również przewodniczący Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Jan Kapinos, dwaj członkowie Oddziału Andrzej Grabowski i Szymon Ciura oraz Mieczysław Hudeczek z Czesko-Morawskiego Związku Elektrotechnicznego.

Spotkanie zagaił przewodniczący SEP Tadeusz Toman, sprawozdanie z działalności przedstawił sekretarz SEP Stanisław Feber. W dyskusji omawiano m. in. temat współpracy SEP z Oddziałem Gliwickim Stowarzyszenia Elekryków Polskich, możliwości studiów elektrotechniki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i wychowanie młodego pokolenia elektryków. Uczestnikom przekazano najnowszy numer BIULETYNU SEP.

W ramach spotkania zaprosiliśmy z prelekcją na temat polskich lotników Żwirki i Wigury Jana Przywarę, członka Miejscowego Koła PZKO w Cierlicku-Kościelcu, który w ciekawy sposób przedstawił dokonania polskich lotników i tragiczną katastrofę, w której obaj zginęli. Mieliśmy możliwość zwiedzić Izbę Tradycji – stałą ekspozycję zainstalowaną w Domu Polskim w Cierlicku-Kościelcu. W części towarzyskiej z programem wystąpił zespół regionalny „Nowina” z Jabłonkowa. Przygotowany był skromny posiłek. Członkowie SEP zaproszeni byli do Gliwic na spotkanie noworoczne, które zaplanowano na 15.1.2017 r.

TT

Tagi: ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.