Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

ISTEBNA-GAŃCZORKA / – Dziewiątka należy do Olzy – mówił Władysław Kristen w piątek przy źródle Olzy na Gańczorce, dokąd wybrali się sympatycy rzeki już po raz osiemnasty. Źródło odwiedzają zawsze 9 września, 9 jest też zwrotek pieśni „Płyniesz Olzo”.

– Cieszę się, że są osoby, które dbają o to miejsce i organizują tego typu spotkania. Chciałbym ze swojej strony zapewnić, że my również jako samorząd powiatowy będziemy o źródłach Olzy pamiętać. Pamiętamy o Zaolziu, pamiętamy o Polakach – mówił starosta powiatu cieszyńskiego Janusz Król, który też posadził w piątek jedno z dziesięciu drzewek przy źródle Olzy.

Do źródła przyjechali też uczniowie szkół podstawowych nr I i II w Koniakowie i przedszkola.   Spotkanie prowadził Władysław Kristen. Przeczytał wiersz Agnieszki Piegzowej o Olzie.  Wspólnie zaśpiewano wszystkich dziewięć zwrotek „Płyniesz Olzo”, a śpiewać mogli nawet ci, którzy nie znali wszystkich zwrotek na pamięć. Nad źródełkiem bowiem widnieje tablica z tekstem całej pieśni.

– Przychodzimy do źródełka z różnych stron – jak do stołu rodzinnego, domu ojcowskiego, jesteśmy takimi biesiadnikami przy tym stole, którzy teraz słuchają dawnych opowieści właśnie w szumie tego źródełka. Przychodzimy do swoich korzeni – mówił Józef Szymeczek.

Cytował też poetę Henryka Jasiczka, który w 1972 r. parafrazował nieoficjalny hymn Śląska Cieszyńskiego.

Płyniesz Olzo po dolinie, łza drży pod powieką,
nawet nazwę ci zabrali biedna śląska rzeko.
Nawet nazwę ci zabrali, Olšą cię ochrzcili,

by się nasi pradziadowie w grobie obrócili.
Płyń, płyń Olzo po dolinie, już cię Odra czeka,
tam w Bałtyku, któż tam pozna, żeś wyklęta rzeka? 
Tam w Bałtyku powiesz Wiśle: jestem z tego kraju,
gdzie to rzekom i poetom serca zatruwają.

– Dziś nie jesteśmy do niczego zmuszani ale tradycje też zanikąją. Nie zapominajmy, że Ziemia Cieszyńska oddycha dwoma płucami – wschodnim i zachodnim – podsumował Józef Szymeczek.

Uczestnicy wyjazdu pod nadzorem przedstawicieli Nadleśnictwa w Wiśle posadzili przy źródle Olzy dziesięć drzewek – jaworów i sosenek.

Wcześniej, w drodze do źródełka uczestnicy wycieczki autokarowej z Władysławem Kristenem, który ciekawie opowiadał o zwiedzanych miejscach, zwiedzili np. Koczy Zamek w Koniakowie, gdzie znajduje się najstarszy krzyż Armii Krajowej, przejeżdżali też koło Ochodzitej.

AS

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również


I byłoby po Gorolskim Święcie
Sierpień032020

I byłoby po Gorolskim Święcie

Na Sejmiku Gminnym w Trzyńcu
Sierpień032020

Na Sejmiku Gminnym w Trzyńcu

Nad Ropiczanką będzie najdłuższy most na całym odcinku obwodnicy Trzyńca
Sierpień032020

Nad Ropiczanką będzie najdłuższy most na całym odcinku obwodnicy Trzyńca

Lato na Strzelnicy. Koncertował Chickaletta
Sierpień032020

Lato na Strzelnicy. Koncertował Chickaletta

Dzieci doczekają się cyklu wydarzeń „Wakacje w 3ńcu”
Sierpień032020

Dzieci doczekają się cyklu wydarzeń „Wakacje w 3ńcu”

Korowodem! Ho! Ho! Ho!
Sierpień022020

Korowodem! Ho! Ho! Ho!

Crew Dragon z załogą wraca na Ziemię!
Sierpień022020

Crew Dragon z załogą wraca na Ziemię!

Skąd wziął się pomysł zorganizowania imprezy inspirowanej góralskim folklorem?
Sierpień022020

Skąd wziął się pomysł zorganizowania imprezy inspirowanej góralskim folklorem?


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test