LUTYNIA DOLNA / W Polskiej Szkole Podstawowej w Lutyni Dolnej odbyło się 3 czerwca uroczyste wręczenie nagród laureatom dziewiątej edycji Konkursu Literackiego im. Haliny Kowalczyk. Konkurs zorganizowała dolnolutyńska podstawówka we współpracy z Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie, tematycznie nawiązywał do Roku Henryka Sienkiewicza. 

  Wśród gości, których powitała dyrektor szkoły Alicja Berki, byli konsul generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski i wójt Lutyni Dolnej Pavel Buzek. Przybył także Bogusław Chwajol, który opowiedział później uczniom o historii Polskiego Gimnazjum Realnego im. Juliusza Słowackiego w Orłowej, oraz Zbigniew Kubeczka, plastyk, projektujący dyplomy dla uczestników konkursu, brat patronującej konkursowi Haliny Kowalczyk.

  – Od śmierci Haliny Kowalczyk w styczniu upłynęło 14 lat. Choć nie ma jej wśród nas, to pamięć o niej ciągle jest żywa – mówiła Alicja Berki. – Kochała swoich uczniów, była niezastąpionym konferansjerem na uroczystościach pezetkaowskich, pisała scenariusze, była reżyserem przedstawień, doskonałym pedagogiem, ale przede wszystkim była człowiekiem.

  Pochodziła z Orłowej, była absolwentką orłowskiego Polskiego Gimnazjum. Studiowała na Fakultecie Pedagogicznym w Ostrawie, ale była również dziennikarką. W latach siedemdziesiątych pracowała w redakcji „Zwrotu”.

  – Uczyła z pasją – mówiła o jej pracy nauczycielskiej dyrektor Berki – mobilizowała do działania uczniów i nauczycieli. Jako polonistka była dla wszystkich ogromnym autorytetem. Była prawdziwym źródłem energii i optymizmu.

  Uczniowie szkoły przygotowali scenkę, która wprowadziła w tematykę twórczości Henryka Sienkiewicza. Zaproponowali krótką wędrówkę literacką z przewodnikiem śladami pisarza, przedstawili różne przejawy i sposoby odbioru jego dzieł.

  W tym roku uczestnicy konkursu mieli do wyboru następujące tematy: 1/ Inne zakończenie „Janka Muzykanta” lub „Latarnika”  – opowiadanie twórcze, 2/ Podziwiam Cię … list do Nel/Stasia lub list do Pana Michała Wołodyjowskiego, 3/ Wiersz, którego bohaterem będzie jedna z postaci utworów Henryka Sienkiewicza.

  Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach wiekowych, osobno oceniano poezję. Nadeszło 90 prac, które przeczytała komisja w składzie: Barbara Kubiczek, Grażyna Zubek, Monika Brudny, Krystyna Berki. Przyznała następujące nagrody:

  Uczniowie klas VI-VII SP – I miejsce Ewa Berek z Bystrzycy, II Krystyna Feber, III Daniela Veit, wyróżnienie Małgorzata Rudzińska, wszystkie z Wędryni.

  Uczniowie klas VIII-IX SP – I Alexandra Hladík z Wędryni, II Roma Fober z Czeskiego Cieszyna, III Natalia Sikora z Jabłonkowa, wyróżnienie Mateusz Szewczyk z Czeskiego Cieszyna.

  Uczniowie klas I-IV SŚ – I Beata Toman, II Dorota Kiedroń, obie gimnazjalistki.

  Poezja – I Krystyna Sikora z Jabłonkowa, wyróżnienie Filip Dorda z Polskiego Gimnazjum.

  Laureaci I miejsc odczytali po odebraniu nagród swoje prace. Nagrodzone prace wydrukowane zostaną w „Ogniwie”. Następna, dziesiąta edycja Konkursu Literackiego im. Haliny Kowalczyk odbędzie się za dwa lata.

  Organizatorzy konkursu przygotowali dla wszystkich uczestników spotkania niespodziankę, jaką była wycieczka do Orłowej. Przewodnikiem był Bogusław Chwajol. Uczniom zaolziańskich szkół pokazał m.in. pomnik, który w 2009 r. na stulecie Polskiego Gimnazjum Realnego powstał na Obrokach w miejscu, gdzie stał kiedyś budynek szkoły. Odwiedzono również grób Haliny Kowalczyk.

  CR

  Tagi: , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA
   REKLAMA

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test