CIESZYN / 9 marca w Cieszyńskim Ośrodku Kultury Dom Narodowy o swej najnowszej książce „W cieszyńskim mateczniku” opowiadał prof. Daniel Kadłubiec. Spotkanie, które zorganizowano w ramach cyklu „Żywe Źródła”, ubarwił występ kapeli Nowina (MK PZKO Jabłonków).

  Kadłubiec opisuje uwarunkowania cieszyńskiej tradycji ludowej i wyjaśnia jej specyfikę na tle historyczno-kulturowym eksponując szczególnie jej wymiar duchowy. Traktuje też o źródłach, zróżnicowaniu i jakości gwar cieszyńskich, zwłaszcza zaolziańskich.

  – Rozróżniam mówienie po naszymu, a mówienie gwarą. Mówienie po naszymu to jest mówienie byle jak, typu „idymy na smażak”, „poczitacz” itp. To jest żargon. Natomiast mówienie gwarą to jest mówienie świadome, to przestrzeganie pewnych norm – twierdził profesor.

  Podkreślił przy tym, że gwar na Śląsku Cieszyńskim jest wiele, z grubsza podzielić można je na trzy grupy, a język każdej niemal miejscowości ma swe cechy, różne od gwary sąsiadów, choć wszystkie wywodzą się ze staropolszczyzny Reja i Kochanowskiego.

  Wykład na temat kultury ludowej naszego regionu przeplatany był muzyką i śpiewem kapeli, która, jak i wykładowca, zachęcała publikę, by ta włączyła się do wspólnego śpiewu.

  Wielkie ożywienie słuchaczy nastąpiło, gdy Kadłubiec zaczął czytać gwarowe określenia, wyrażenia, związki frazeologiczne, jakie zanotował w Karpętnej, a widownia sprawdzała swą znajomość gwary.

  Z kolei znajomością treści książki wykazali się członkowie Sekcji Ludoznawczej PZKO, którzy poczuli się dotknięci i urażeni jednym fragmentem i postanowili wydać specjalne oświadczenie w tej sprawie, które zostało w imieniu SL PZKO odczytane na sali.

  (indi)

  Pełny tekst oświadczenia można przeczytać tutaj:

  Oświadczenie w sprawie dobrego imienia SL

  Oto sporny fragment: „Działająca po r. 1996 Sekcja Ludoznawcza ZG PZKO (SL) prawie w niczym nie nawiązuje, nawet nazwą, do niezwykle różnorodnej i w dużym stopniu profesjonalnej działalności Sekcji Folklorystycznej, toteż tylko w nikłej mierze jest jej kontynuatorką, a chęć przywłaszczania sobie jej dorobku przez SL jest żałosna i żenująca”.

  Tagi: , , , , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.