KARWINA / W czwartek 11 lutego odbył się w Karwinie-Frysztacie pierwszy z dwóch równorzędnych Sejmików Gminnych w tym mieście. Wybrano na nim 6 delegatów na XII Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, 3 rezerwowych oraz pełnomocnika gminy.

  Następnych 5 delegatów oraz zastępcę pełnomocnika wybiorą uczestnicy drugiego karwińskiego Sejmiku Gminnego, który odbędzie się 10 marca w Karwinie-Nowym Mieście.

  sejmik1522Jak poinformował zebranych pełnomocnik gminy Melchior Sikora, w Karwinie mieszka 3615 Polaków. Na Sejmiku głosowało 18 osób.

  Delegatami na XII ZO KP wybrani zostali Andrzej Bizoń, Jan Zolich, Piotr Lipka, Czesława Rudnik, Henryk Kubienka, Melchior Sikora, rezerwowymi są Jadwiga Palowska, Stanisław Fierla, Bronisław Szyja, a pełnomocnikiem gminy pozostał Melchior Sikora.

  Na spotkaniu obecni byli również członkowie Rady Kongresu Polaków Andrzej Bizoń i Tomasz Pustówka oraz Dariusz Branny z Rady Nadzorczej Kongresu Polaków.

  sejmik1524Andrzej Bizoń przypomniał zebranym, na jakich zasadach działa Kongres Polaków, i przedstawił najważniejsze punkty materiału „Wizja 2035. Strategia rozwoju polskości na Zaolziu”. Tomasz Pustówka mówił o projekcie nowego statutu KP.

  W dyskusji poruszano m.in. sprawy aktywności Polaków na Zaolziu, omawiano cele organizacji społecznych, oceniano zadania szkoły i polonistów, podkreślano rolę języka polskiego, zastanawiano się nad kontaktami z Polską.

  Tagi: , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA
   REKLAMA

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test