LUTYNIA DOLNA / Z kilku części składało się przedwiosenne spotkanie, które zorganizowane zostało przez Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Lutyni Dolnej w niedzielę 8 marca w salce Domu Kultury. Pierwszą z nich był Sejmik Gminny przed kwietniowym Zgromadzeniem Ogólnym Kongresu Polaków w RC.

  Na spotkaniu przywitała obecnych prezes dolnolutyńskiego Koła PZKO Maria Sztwiertnia. Sejmik prowadził pełnomocnik gminny Radomir Sztwiertnia, który podkreślił dobrą współpracę Kół PZKO (na terenie Lutyni Dolnej działają dwa Koła PZKO: Lutynia Dolna i Wierzniowice) z polską szkołą i przedszkolem oraz z gminą. Wicewójt Jan Czapek jest przedstawicielem polskiej mniejszości narodowej.

  Na Sejmiku Gminnym działalność Kongresu Polaków przedstawiła Małgorzata Rakowska, która jest członkiem Rady Kongresu Polaków, a jednocześnie przewodniczącą Rady Przedstawicieli. Poinformowała o spotkaniach Rady Przedstawicieli, cztery razy w roku, na których przedstawiciele 25 zrzeszonych w KP organizacji oraz pełnomocnicy gminni mogą sygnalizować problemy do rozwiązania.

  Wicewójt Lutyni Dolnej Jan Czapek

  Podkreśliła bardzo dobrą współpracę KP z PZKO, omówiła program Wizja 2035, cele Funduszu Rozwoju Zaolzia i zadania powstającego Centrum Rozwoju Zaolzia. – Bardzo ciężko pracowaliśmy – stwierdziła, mówiąc o najważniejszych osiągnięciach KP w obecnej kadencji.

  Wymieniając zadania na najbliższą przyszłość, wyszczególniła kwestie przyszłorocznego Spisu Ludności, w którym należy wpisać polską narodowość, Karty Polaka, która jest deklaracją przynależności do narodu polskiego. Apelowała o wykupienie prenumeraty „Zwrotu” i „Głosu” oraz abonamentu Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego.

  Podczas Sejmiku odbyły się wybory nowego pełnomocnika gminnego oraz delegata na Zgromadzenie Ogólne KP. Pełnomocnikiem gminnym został Jan Czapek, będzie również delegatem na ZO. Zastępcą pełnomocnika wybrano Marię Sztwiertnię, rezerwowym delegatem została Irena Janiczek. Delegatami są też przedstawiciele Kół PZKO, Radomir Sztwiertnia dolnolutyńskiego, Marcel Balcarek wierzniowickiego, Towarzystwo Nauczycieli Polskich reprezentuje dyrektor szkoły Sabina Suchanek.

  W dalszej części przedwiosennego spotkania w Lutyni Dolnej odbyło się zebranie Koła PZKO, o czym napiszemy osobno.

  CR

  Tagi: , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test