Informacje dla Polaków w Czechach!

  LUTYNIA DOLNA / Z kilku części składało się przedwiosenne spotkanie, które zorganizowane zostało przez Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Lutyni Dolnej w niedzielę 8 marca w salce Domu Kultury. Pierwszą z nich był Sejmik Gminny przed kwietniowym Zgromadzeniem Ogólnym Kongresu Polaków w RC.

  Na spotkaniu przywitała obecnych prezes dolnolutyńskiego Koła PZKO Maria Sztwiertnia. Sejmik prowadził pełnomocnik gminny Radomir Sztwiertnia, który podkreślił dobrą współpracę Kół PZKO (na terenie Lutyni Dolnej działają dwa Koła PZKO: Lutynia Dolna i Wierzniowice) z polską szkołą i przedszkolem oraz z gminą. Wicewójt Jan Czapek jest przedstawicielem polskiej mniejszości narodowej.

  Na Sejmiku Gminnym działalność Kongresu Polaków przedstawiła Małgorzata Rakowska, która jest członkiem Rady Kongresu Polaków, a jednocześnie przewodniczącą Rady Przedstawicieli. Poinformowała o spotkaniach Rady Przedstawicieli, cztery razy w roku, na których przedstawiciele 25 zrzeszonych w KP organizacji oraz pełnomocnicy gminni mogą sygnalizować problemy do rozwiązania.

  Wicewójt Lutyni Dolnej Jan Czapek

  Podkreśliła bardzo dobrą współpracę KP z PZKO, omówiła program Wizja 2035, cele Funduszu Rozwoju Zaolzia i zadania powstającego Centrum Rozwoju Zaolzia. – Bardzo ciężko pracowaliśmy – stwierdziła, mówiąc o najważniejszych osiągnięciach KP w obecnej kadencji.

  Wymieniając zadania na najbliższą przyszłość, wyszczególniła kwestie przyszłorocznego Spisu Ludności, w którym należy wpisać polską narodowość, Karty Polaka, która jest deklaracją przynależności do narodu polskiego. Apelowała o wykupienie prenumeraty „Zwrotu” i „Głosu” oraz abonamentu Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego.

  Podczas Sejmiku odbyły się wybory nowego pełnomocnika gminnego oraz delegata na Zgromadzenie Ogólne KP. Pełnomocnikiem gminnym został Jan Czapek, będzie również delegatem na ZO. Zastępcą pełnomocnika wybrano Marię Sztwiertnię, rezerwowym delegatem została Irena Janiczek. Delegatami są też przedstawiciele Kół PZKO, Radomir Sztwiertnia dolnolutyńskiego, Marcel Balcarek wierzniowickiego, Towarzystwo Nauczycieli Polskich reprezentuje dyrektor szkoły Sabina Suchanek.

  W dalszej części przedwiosennego spotkania w Lutyni Dolnej odbyło się zebranie Koła PZKO, o czym napiszemy osobno.

  CR

  Tagi: , ,

   Komentarze


   Czytaj również


   TYDZIEŃ W PIGUŁCE. Najważniejsze wydarzenia na Zaolziu i nie tylko
   Czerwiec122021

   TYDZIEŃ W PIGUŁCE. Najważniejsze wydarzenia na Zaolziu i nie tylko

   Znalazłeś małą sarnę? Nie dotykaj jej i nie zabieraj! Jej mama jest w pobliżu
   Czerwiec122021

   Znalazłeś małą sarnę? Nie dotykaj jej i nie zabieraj! Jej mama jest w pobliżu

   Przejażdżka kolejką górniczą
   Czerwiec122021

   Przejażdżka kolejką górniczą

   Młody Księżyc w pobliżu Wenus i Marsa
   Czerwiec122021

   Młody Księżyc w pobliżu Wenus i Marsa

   Gra pianistki
   Czerwiec122021

   Gra pianistki

   W Wędryni można było złożyć wniosek o Kartę Polaka
   Czerwiec112021

   W Wędryni można było złożyć wniosek o Kartę Polaka

   Polska od poniedziałku będzie oznaczona jako kraj o niskim ryzyku zagrożenia. Co się zmieni?
   Czerwiec112021

   Polska od poniedziałku będzie oznaczona jako kraj o niskim ryzyku zagrożenia. Co się zmieni?

   Teraz każdy będzie mógł uświetnić imprezę grą na pianinie
   Czerwiec112021

   Teraz każdy będzie mógł uświetnić imprezę grą na pianinie

   REKLAMA
   REKLAMA

   ZWROT TV

   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

   Website Security Test