BYSTRZYCA / W niedzielę 21 lutego spotkali się bystrzyczanie w Domu PZKO na Sejmiku Gminnym. Wzięło w nim udział 50 osób. Prowadził go pełnomocnik gminny Stanisław Bielesz, obecni byli prezes Rady Kongresu Polaków Józef Szymeczek oraz inicjator „Wizji 2035” Zygmunt Rakowski.

  Na Sejmiku wybrano 5 delegatów na XII Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Zostali nimi: Stanisław Bielesz, który pozostał również pełnomocnikiem gminnym, Zdzisław Wantuła (zastępca pełnomocnika), Mariusz Wałach, Lucyna Škňouřil i Paweł Sajdok. Rezerwowymi są: Urszula Wałach, Lenka Lasota i Elżbieta Adamczyk.

  Prezes Rady KP Józef Szymeczek omówił działalność Kongresu Polaków. Wymienił najważniejsze sprawy mijającej kadencji, które udało się tak załatwić, by były korzystne dla polskiej mniejszości w RC. Chodzi  np. o ustawy o mniejszościach i szkolnictwie mniejszościowym czy o dwujęzyczne napisy.

  Mówił też o działaniach poszczególnych członków Rady KP, podkreślając, jak ważny będzie dobry wybór na Zgromadzeniu Ogólnym KP nowych członków Rady. – Kongres Polaków przemawia wspólnym politycznym głosem – stwierdził.

  sejmik Bystrzyca2Materiał „Wizja 2035. Strategia rozwoju polskości na Zaolziu” przedstawił Zygmunt Rakowski. – „Wizja” to jest apel o zastanowienie się, co i jak powinniśmy zrobić, by przetrwać – powiedział. – Potrzebny jest bank pomysłów, jak dotrzeć do młodych.

  W dyskusji, w której uczestniczyli również przedstawiciele młodzieży, rozmawiano dużo na temat młodego pokolenia, które samo będzie musiało znaleźć rozwiązanie na przyszłość. Ważne jest uświadomienie mu stanu faktycznego, prezentowanie „Wizji” już dziś i to przez rówieśników, którzy będą bardziej wiarygodni od starszej generacji.

  Lucyna Škňouřil, prezes bystrzyckiego Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, sugerowała, by „Wizja” prezentowana była nie tylko gimnazjalistom, ale już uczniom klas dziewiątych. Dla wielu z nich bowiem po ukończeniu szkoły podstawowej urywa się żywy kontakt z językiem polskim.

  Podkreśliła rolę wychowania patriotycznego. Młodzi ludzie zdaniem Lucyny Škňouřil powinni dobrze uświadamiać sobie przynależność do danego narodu i społeczeństwa i mieć wynikające z tego poczucie dumy.

  sejmik Bystrzyca3Dyskutowano też o stosunku do polskości, używaniu języka polskiego i gwary w życiu publicznym, na ulicy. – Wstydzimy się polskości – padło niepochlebne stwierdzenie. Dyskusję podsumował Józef Szymeczek. – Czechizacja nie jest naturalna, normalna jest dwujęzyczność – stwierdził prezes Rady Kongresu Polaków w Republice Czeskiej.

  CR

  Tagi: , , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.