MOSTY KOŁO JABŁONKOWA / Do domu PZKO w Mostach koło Jabłonkowa przybyło na sejmik gminny w piątek 19 lutego dziewięć osób. W gminie mieszka 600 Polaków. W pierwszej części spotkania, jak to na sejmikach bywa, prezes Kongresu Polaków Józef Szymeczek przedstawił działalność organizacji, omówił wszystkie dokonania Kongresu Polaków w RC oraz podkreślił zebranym wagę i funkcję instytucji.

  W drugiej części spotkania odbyła się otwarta dyskusja, która odnosiła się m.in. do nieścisłości podanych w  wydanej przez KP publikacji  „Wizja 2035”.

  Krytykowano na przykład rozdział poświęcony szkolnictwu, a konkretnie błędne dane dotyczące liczby małżeństw mieszanych wysyłających dzieci do polskich szkół podstawowych.

  – Na podstawie jakich danych Kongres Polaków twierdzi, że 60 proc. uczniów pochodzi z małżeństw mieszanych? Skąd są takie statystyki? Nikt się do nas w tej sprawie nie zwrócił – zarzuciła Prezesowi KP Urszula Czudek, dyrektorka PSP im. H. Sienkiewicza w Jabłonkowie.

  Dodała, że w szkole przeprowadzono ankietę na ten temat dopiero niedawno, a wynik znacząco różni się od danych podawanych przez KP.

  Omówiono też stwierdzenie prezesa KP Józefa Szymeczka, że w polskich szkołach nauczyciele używają gwary nawet podczas lekcji.

  Taka uwaga oburzyła obecne na spotkaniu dyrektorki szkół w Jabłonkowie i Mostach koło Jabłonkowa, które zgodnie twierdziły, że w ich placówce nie uczą nauczyciele, którzy używaliby gwary jako języka wykładowego. Przyznały, że podczas przerw dzieci używają w większości wypadków gwary.

  Podczas sejmiku w Mostach można było usłyszeć podzielone zdania na temat używania gwary i języka polskiego na co dzień. Prezes KP skrytykował np. użycie gwary w nazwie roboczej planowanej inicjatywy ZG PZKO Muzeum Zaolzia, gdzie miałby się pojawić zwrot „hań downi”.

  – Jeżeli chcemy zachować polskość na tym terenie, to w żadnym wypadku nie możemy używać „tustelanizmów” – twierdził prezes Szymeczek. Z tym nie zgodził się Karol Kufa, który odparł, że mówienie czystą polszczyzną na Balu Gorolskim albo na Gorolskim Święcie byłoby sztuczne i że gwary, w której zostaliśmy wychowani, nie powinniśmy niszczyć.

  Natomiast prezes KP podkreślił, że razem z językiem polskim na Zaolziu zaniknie również gwara.

  W Mostach koło Jabłonkowa mieszka 600 Polaków. Na Zgromadzenie Ogólne wybrano trzech delegatów. Funkcję pełnomocnika gminy w dalszym ciągu pełnił będzie Erwin Turek. Delegatami na ZO, które odbędzie się 23 kwietnia, wybrano: Erwina Turka, Romana Martynka oraz Bronisława Wacławka. Rezerwową została Maryla Hlávka-Kraina.

  AM 

  Tagi: , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.