KARWINA / W karwińskiej Bibliotece Regionalnej na Rynku Masaryka do 4 września oglądać można wystawę obrazów Anny Piszkiewicz w Czeskiego Cieszyna nazwaną „Pejzaże i kwiaty”. Większość prezentowanych eksponatów to prace najnowsze.

  Piszkiewicz4Podczas wernisażu wystawy 31 lipca, zorganizowanej przez Oddział Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie, uczestników powitała jego kierownik Helena Legowicz. – Cieszę się – powiedziała m.in. – że wszyscy, którzy przyjdą do biblioteki w czasie wakacji, zobaczą coś, co im rozświetli wzrok, będzie przyjemnością dla oka i co jednocześnie przybliży nasz region.

  Piszkiewicz1Anna Piszkiewicz znana jest szerokiemu gronu Zaolziaków jako działaczka Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, jest członkiem Zarządu Głównego i wiceprzewodniczącą Sekcji Kobiet. O tej pracy na rzecz społeczności zaolziańskiej opowiedziała Henryka Żabińska, długoletnia przewodnicząca Sekcji Kobiet.

  W wolnych chwilach Anny Piszkiewicz zajmuje się chętnie wykonywaniem różnymi technikami przedmiotów dekoracyjnych. Lubi wycieczki rowerowe organizowane przez Towarzystwo Rowerowe Olza Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego Beskid Śląski w RC i w gronie rodzinnym, a poznawane okolice, uwiecznione na zdjęciach, są dla niej inspiracją malarską.

  Piszkiewicz6Zainteresowała się bliżej malarstwem już w Polskim Gimnazjum w Czeskim Cieszynie na lekcjach wychowania plastycznego prowadzonych przez Edwarda Kaima. Swój talent rozwijać zaczęła pod okiem Zofii Wanok ze Śmiłowic, u której przez pięć lat uczyła się technik malarskich. – Dopiero wtedy odważyłam się wystawiać swoje prace – wyjaśniła podczas wernisażu. Dzięki Zofii Wanok poznała innych plastyków zaolziańskich. Wiele doświadczeń zdobyła podczas spotkań z Pawłem Wałachem i Władysławem Pawerą.

  Piszkiewicz7Malarstwo to główne hobby Anny Piszkiewicz. Pejzaże i zacisza, które są najważniejszym nurtem jej zainteresowań plastycznych, maluje olejem lub akwarelą. Swoje obrazy prezentowała na Festiwalach PZKO, wystawiała w Domach PZKO, w Bibliotece Miejskiej w Czeskim Cieszynie-Sibicy. Uczestniczyła też w wystawie plenerowej Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w RC w Zbrasławicach koło Bytomia.

  (CR)

  Tagi: , , , , , , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.