konferencjaBystrzyca1BYSTRZYCA / „Miejsce regionalizmu w zachowaniu dziedzictwa kulturowego” to konferencja naukowa, której pierwsza część odbyła się w środę 15 lipca w Domu PZKO w Bystrzycy. W czwartek 16 lipca organizatorzy zapraszają na część drugą.

  Głównym celem konferencji, zorganizowanej przez Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Ostrawskiego oraz Kongres Polaków w RC, jest podsumowanie projektu badawczego „Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej”. Dzieło opracowane zostało przez kilkudziesięciu autorów pod redakcją prof. Zenona Jasińskiego i prof. Bogdana Cimały z Uniwersytetu Opolskiego.

  konferencjaBystrzyca2Wykładowców i słuchaczy przywitał Józef  Szymeczek, prezes Kongresu Polaków w RC. Wśród zaproszonych gości byli m.in. wójt Bystrzycy Roman Wróbel, który opowiedział o projektach transgranicznych w gminie, oraz pełnomocnik polskiej mniejszości przy Radzie Rządu RC w Pradze Dariusz Branny.

  konferencjaBystrzyca4Obrady pierwszego dnia toczyły się pod hasłem „Teoretyczne aspekty badań nad regionalizmem”, a przewodniczył im prof. Zenon Jasiński. Na wstępie przypomniał swoje pierwsze kontakty z Zaolziem, sam pochodzi z Kresów Wschodnich. Podkreślił, że celem, do którego dążyli redaktorzy „Leksykonu Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej”, było pokazanie ich dziejów i czasów współczesnych. – Myślę, że „Leksykon” dobrze się wpisuje w temat zachowania dziedzictwa – dodał.

  Pierwotnie miały powstać trzy tomy, a okazało się, że materiał nie mieści się nawet w czterech. Jeśli więc znajdą się finanse, może ujrzeć światło dzienne także tom piąty. Na razie tom czwarty znajduje się w drukarni, natomiast gotowa jest płyta, zawierająca materiały z wszystkich czterech tomów. Płytę otrzymali wszyscy uczestnicy konferencji, a autorzy haseł odebrali z rąk prof. Jasińskiego certyfikaty.

  konferencjaBystrzyca3Wykładowcy podjęli następujące tematy: dr hab. Barbara Grabowska „Obraz kapitału społeczno-kulturowego w «Leksykonie Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej»”, dr hab., prof. Uniwersytetu Opolskiego Bogdan Cimała „Geneza i źródła regionalizmu w Europie i na Śląsku”, prof. zw. dr hab. Halina Rusek „Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości regionalnej”, dr hab. Marek Rembierz „Dziedzictwo kulturowe a jego zróżnicowanie w odmianach regionalnych. Aksjologiczne aspekty i edukacyjne wyzwania dziedzictwa kulturowego”, dr hab. Krzysztof Nowak „Oblicze regionalizmu w województwie śląskim w okresie międzywojennym”.

  konferencjaBystrzyca5Drugiego dnia obrady toczyć się będą w dwóch sekcjach. Pierwsza, od godz. 9.00, pod przewodnictwem Józefa  Szymeczka dotyczyć będzie „ Tradycji badań regionalnych na Śląsku”. Ze swoimi przyczynkami wystąpią: prof. Uniwersytetu Opolskiego dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz („Edukacja regionalna  w zreformowanej szkole”), dr Ryszard Gładkiewicz  („Badania nad Ziemią Kłodzką”), dr Tadeusz Kania („Materiały źródłowe o Śląsku Cieszyńskim”), mgr Jarosław Drużycki („ Zaolziański subregionalizm. Powstanie nowej tożsamości”), mgr Władysława Magiera („Kobiety regionu. Podsumowanie badań biograficznych”).

  Druga czwartkowa sekcja, od godz. 11.00, której przewodniczy Bogdan Cimała, omawiać będzie temat „Regionalizm w działalności PZKO w RC i Kongresu Polaków w RC”. Konkretne zagadnienia poruszą: mgr Leszek Richter („Działania Izby Regionalnej im. Adama Sikory MK PZKO oraz MK PZKO Jabłonków na rzecz odkrywania, interpretacji, ochrony oraz zachowania zasobów i dziedzictwa kulturowego regionu”), mgr Wojciech Grajewski („Pół wieku w służbie regionu. Działalność dokumentacyjna oraz popularyzatorska Sekcji Folklorystycznej i Sekcji Ludoznawczej ZG PZKO”), inż. Jerzy Czap („60 lat działalności Sekcji Historii Regionu przy ZG PZKO”), dr Józef Szymeczek, mgr Marian Steffek („Projekty regionalne Kongresu Polaków w RC”), dr Krystyna Nowak-Wolna („Poezja na Zaolziu”), mgr Marek Wiendlocha („Warsztat pracy pracownika kultury na pograniczu”).

  (CR)

  Tagi: , , , , , , , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.