CZESKI CIESZYN / Podczas ostatniego posiedzenia Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków rozmawiano na temat wyników spisu ludności.

Rada Kongresu Polaków przygotowała analizę spisu ludności, którą opublikowaliśmy tutaj.

Analiza wyników spisu ludności

Podczas posiedzenia Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków, które miało miejsce w czwartek 23 czerwca, podkreślono, że liczba Polaków od lat 60. spada. W ostatnim spisie ludności narodowość polską (w tym podwójną) wpisało 38 218 osób. Osób, które zadeklarowały tylko polską narodowość, było 26 802. Dziesięć lat wcześniej polską narodowość wpisało 39 096.

Osoby bez narodowości

Należy podkreślić, że w ostatnich dwóch spisach ludności podanie narodowości nie było obowiązkowe. W efekcie w ostatnim spisie nie zadeklarowało narodowości 3 321 058 mieszkańców Republiki Czeskiej. Prezes Kongresu Polaków Mariusz Wałach stwierdził, że w związku z tym należy ponownie negocjować sposób obliczania procenta osób polskiej narodowości w gminie. – Uważam, że bardziej adekwatne by było, gdyby tych 10 procent osób polskiej narodowości, potrzebnych do zachowania praw mniejszości, ustalać z liczby osób, które wpisały narodowość – podkreślał Mariusz Wałach.

Największy spadek osób polskiej narodowości miały gminy Piotrowice oraz Cierlicko. Natomiast są też gminy, takie jak Trzycież, Kocobędz, Gnojnik, Bukowiec, Nawsie i Ligotka Kameralna, w których Polaków przybyło.

Wspierajmy rodziny wielodzietne

Po omówieniu wyników spisu ludności rozpoczęła się dyskusja na temat tego, co zrobić, żeby nie ubywało Polaków. Jednym z pomysłów było wspieranie rodzin wielodzietnych i promowanie takiego modelu rodziny.

– Nie możemy młodym zakazać, by wyjeżdżali z Zaolzia. Nauczyciele, choćby byli genialni, najlepsi, tych dzieci z rękawa nie wytrzęsą. Od dłuższego czasu już myślę, że Kongres Polaków powinien zabrać się za kampanię na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych – stwierdziła Danuta Branna.

W ten sposób wpłynęła propozycja uchwały, żeby Rada Przedstawicieli zobowiązała Radę Kongresu Polaków do przygotowania kampanii promującej wielodzietne polskie rodziny na Zaolziu. Uchwała została przyjęta. 12 osób głosowało za, 4 osoby się wstrzymały.

Tagi: ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.