Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

  majorFirla2OSTRAWA / W siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie odbyła się 9 lipca uroczystość mianowania, na mocy decyzji ministra obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Koła Polskich Kombatantów w Republice Czeskiej Bronisława Firli na stopień majora. Wręczenia aktu mianowania dokonał attaché obrony Ambasady RP w Pradze płk Jacek Stec.

  majorFirla1Uczestników uroczystości powitała konsul generalna RP w Ostrawie Anna Olszewska. Przypomniała także o niedawnych 91. urodzinach Bronisława Firli. Złożyła weteranowi walk o wolność i niepodległość ojczyzny życzenia zdrowia, pomyślności, radości i natchnienia, które zawsze towarzyszyło jego życiu i czyniło to życie użytecznym także dla innych. Podziękowała mu za jego dokonania, za pomniki, tablice, za piękny wyraz talentu malarskiego, graficznego, rzeźbiarskiego, za działanie w ramach Koła Polskich Kombatantów, w służbie ojczyźnie.

  majorFirla5Płk Jacek Stec odczytał rozkaz ministra obrony narodowej RP, który z dniem 3 maja mianował kapitana Bronisława Firlę na stopień majora, i wręczył mu pamiątkowe odznaczenie oraz emblemat z godłem i hymnem Rzeczypospolitej. Mówił o wdzięczności dla tych, którzy walczyli o wolność, jak również o młodzieży, na której w przyszłości będzie się opierało bezpieczeństwo i pokój.

  majorFirla12Major Firla podziękował za awans i zapewnił, że póki sił starczy, będzie działał na niwie kombatanckiej. Wyraził radość z obecności kolegów kombatantów i wdzięczność dla najbliższych, z których może być dumny.

  majorFirla3

  Bronisław Firla urodził się 15 czerwca 1924 r. w Suchej Górnej, której pozostaje wierny przez całe swoje życie. Uczył się w Polskim Gimnazjum Realnym w Orłowej (1935-1939), zaocznie w szkole DecArt w Pradze (1941-1942). W 1943 r. został przymusowo wcielony do Wehrmachtu, skąd zdezerterował.

  Od lipca 1944 r. był instruktorem wojsk łączności w Bazie II Korpusu Polskiego we Włoszech. Ukończył Polskie Gimnazjum w Alessano (1945) i Szkołę Radiotechniczną przy Podchorążówce Wojsk Łączności w Falconarze, w 1946 r. otrzymał stopień kaprala podchorążego.

  W maju 1947 r. powrócił w rodzinne strony. Studiował architekturę najpierw na Politechnice Wrocławskiej, a potem w Brnie, w 1951 r. został inżynierem architektem.

  Jest autorem pomników, uprawia malarstwo, rysunek, grafikę komputerową. W latach 1960-1991 był przewodniczącym Pionu Plastycznego Sekcji Literacko-Artystycznej Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.

  Od końca lat 60. związany jest z ruchem kombatanckim. Działał w Górnosuskim Oddziale Czechosłowackiego Związku Bojowników Antyfaszystowskich, był prezesem, a także członkiem zarządu powiatowego w Karwinie. Jest założycielem i prezesem Koła Polskich Kombatantów.

  Redagował kwartalnik kombatantów „Wiarus”. Był pomysłodawcą i współredaktorem publikacji „Jak ptaki białoorle” oraz „Fakty i czyny”. Wydał dwa tomiki poetyckie i dwa tomy wspomnień „Śladami uciekającej pamięci”.

  Jest laureatem wielu nagród i odznaczeń cywilnych i wojskowych, m.in. Krzyża Kawalerskiego Polonia Restituta (2009). W 2000 r. mianowany został majorem w stanie spoczynku Armii Czeskiej. Posiada tytuł Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, nadany przez premiera RP Jerzego Buzka (2001). Jest weteranem wojennym na podstawie Zaświadczenia Weterana Wojennego, wydanego przez Ministerstwo Obrony RC (2003).

  (CR)

  Tagi: , , , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   „Open Air Museum. Cieszyn. Český Tĕšín” w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2020
   Sierpień042020

   „Open Air Museum. Cieszyn. Český Tĕšín” w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2020

   Letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej odbywa się po raz trzydziesty, tym razem online
   Sierpień042020

   Letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej odbywa się po raz trzydziesty, tym razem online

   Mieszkańcy Karwiny dostaną za darmo woreczki ekologiczne
   Sierpień042020

   Mieszkańcy Karwiny dostaną za darmo woreczki ekologiczne

   Od września bezpieczniej rowerem przez Ropicę
   Sierpień042020

   Od września bezpieczniej rowerem przez Ropicę

   Sejmik w Olbrachcicach. Spore zainteresowanie edukacją w Polsce
   Sierpień042020

   Sejmik w Olbrachcicach. Spore zainteresowanie edukacją w Polsce

   Pojechała do Chin na stypendium. Zdążyła wrócić przed epidemią
   Sierpień042020

   Pojechała do Chin na stypendium. Zdążyła wrócić przed epidemią

   Kolarze pojechali na 75-kilometrową wycieczkę
   Sierpień042020

   Kolarze pojechali na 75-kilometrową wycieczkę

   Sejmik w Stonawie przed Zgromadzeniem Ogólnym innym niż zwykle
   Sierpień032020

   Sejmik w Stonawie przed Zgromadzeniem Ogólnym innym niż zwykle


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA
   REKLAMA

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test