CIESZYN / W ramach tegorocznej Nocy Muzeów swoje drzwi otworzyło ponad 20 różnych instytucji po obu stronach Olzy. Jedną z nich był zabytkowy ratusz miejski, po którym chętnych oprowadzał przewodnik Henryk Więzik. Zanim pokazał zwiedzającym wystrój Sali Secesyjnej, przedstawił szczegółowo dzieje Śląska Cieszyńskiego.

  – Szlachta cieszyńska była wielonarodowa. Śląsk Cieszyński jest zlokalizowany na pograniczu różnych narodów i kultur, bo graniczył z Czechami, Morawami, Węgrami na Przełęczy Jabłonkowskiej, Austrią, ze Śląskiem Pruskim czy wreszcie z Królestwem Polskim, w związku z czym wpływy były różne i szlachta miała też różne korzenie – powiedział podczas wycieczki przewodnik.

  O losie Śląska Cieszyńskiego rozstrzygnął hołd lenny, złożony przez piastowskich książąt w 1327 królowi Janowi Luksemburskiemu i następująca po nim ugoda wyszehradzka, w której Kazimierz Wielki, w zamian za zrzeczenie się pretensji Luksemburgów do polskiej korony, zgodził się na zwasalizowanie tych Ziem przez Koronę Czeską.

  Kiedy w Bitwie pod Mohaczem zginął ostatni król czeski Ludwik Jagiellończyk, ziemie czeskie razem ze Śląskiem zostały podporządkowane rządom habsburskim. Księstwo cieszyńskie przechodziło na własność różnych książąt, których wizerunki obejrzeć można w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej.

  Obok portretów przedstawicieli dynastii habsburskiej i lotaryńskiej, która panowała w księstwie przez kilkadziesiąt lat, na ścianach wiszą również portrety słynnych działaczy cieszyńskich, m.in. księdza Leopolda Szersznika, założyciela muzeum i biblioteki w Cieszynie. Kierował on odbudową miasta po wielkim pożarze w 1789 roku, uwiecznionym na jednym z obrazów.

  Prawdziwą ozdobę Sali stanowi fryz herbowy złożony z drewnianych godeł cechów rzemieślniczych i rodowych herbów przedstawicieli cieszyńskiej szlachty, uzupełnionych o herby Śląska, Lotaryngii, miasta Cieszyn.

  Obecny klasycystyczny wygląd ratusz zawdzięcza przebudowie dokonanej w połowie XIX wieku, choć jego początki sięgają jeszcze XV wieku.

  (EC)

  Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.