USTROŃ / W Oddziale „Zbiory Marii Skalickiej” Muzeum w Ustroniu odbyło się spotkanie poświęcone postaci Oskara Kolberga. Prelegantami m.in. byli też członkowie Sekcji Ludoznawczej PZKO.

  Dr Agnieszka Pieńczak z Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz dr Grzegorz Studnicki, wykładowca na tej samej uczelni, a jednocześnie pracownik Muzeum Śląska Cieszyńskiego omówili działania edukacyjne, popularyzujące wiedzę o zasłużonym badaczu XIX-wiecznej polskiej kultury ludowej, jakim był Oskar Kolberg.

  Warto zauważyć, że w okresie, gdy Kolberg prowadził swe badania i wydał 33 tomy dzieła „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”, Polska nie istniała na politycznej mapie Europy.

  W sumie 85-tomowe dzieło Kolberga (zawierające 33 tomy wydane za jego życia oraz 52 wydanych po śmierci badacza) jeszcze do niedawna nie było łatwo dostępne. Obecnie się to zmieniło. Dzięki dokonanej digitalizacji każdy, nie wychodząc z domu, zapoznać się może nie tylko z wydanymi dziełami ludoznawcy, ale także z rękopisami, których nie zdążył opracować.

  Na stronie internetowej www.oskarkolberg.pl znajdziemy 21 tysięcy kart zeskanowanych rękopisów Kolberga, informacje o nim i wiele ciekawie opracowanych i dostosowanych do wymogów współczesnych czasów materiałów etnograficznych i etnomuzycznych. Wszystko to w przejrzystej i atrakcyjnej formie interaktywnych map. Przełożono też tradycyjny zapis muzyczny na język komputerowy umożliwiając tym samym szersze badania, także porównawcze, nad muzyką ludową.

  Kolejna strona internetowa, która powstała w ramach Roku Kolberga to muzykatradycyjna.pl. Stanowi ona ciekawe źródło wiedzy zwłaszcza dla zespołów folklorystycznych. – Projektem który łączy się bardziej z etnomuzykologią jest budowa indeksów muzycznych. Chodzi o to, by przełożyć język tradycyjnych zapisów nutowych na kod komputerowy. Przełożonych już zostało 2700 zapisów, prace trwają dalej – mówiła Pieńczak.

  – Jest też rzecz kompletnie współczesna, mianowicie aplikacja na smartfony  Przewodnik śladami Oskara Kolberga. Darmowa aplikacja udostępniona jest na stronie google play. Wydano też popularnonaukową biografię badacza. Jest także coś dla dzieci – zbiór bajek z płytą cd – dodała.

  Anna Studnicka-Cieplak omówiła projekt „200 razy Kolberg” realizowany przez Świetlicę Krytyki Politycznej „Na Granicy” w Cieszynie wspólnie z Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Skupiono się na dzieciach, a efektem pracy jest cykl scenariuszy do zajęć o Śląsku Cieszyńskim. Działacze Świetlicy Krytyki Politycznej razem z dziećmi i młodzieżą gimnazjalną prowadzili wśród osób starszych badania dotyczące dawnych gier i zabaw dziecięcych.

  – Chcieliśmy spojrzeć na Kolberga nie tylko z perspektywy wykładowej, ale też z punktu widzenia dzieci – podkreśliła Studnicka.

  Grzegorz Studnicki z Muzeum Śląska Cieszyńskiego opowiedział o wykładach i prelekcjach, które przybliżały postać Oskara Kolberga. Bohaterami tych wykładów byli także Zaolziacy, m. inn. ludoznawca Jan Szymik, autor wydanej przez Sekcję Ludoznawczą PZKO książki „Doroczne zwyczaje i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim”

  Pieńczak omawiając kolejne przedsięwzięcia realizowane pod hasłem Roku Kolberga wspomniała także o stronie internetowej poświęconej laureatom nagrody Kolberga. Wśród 697 laureatów przyznawanej od 1974 roku Nagrody Kolberga znajdziemy także zespół taneczny „Oldrzychowice” (MK PZKO Oldrzychowice).

  (indi)

  Tagi: , , , , , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test