Goiuczek-Wed-0175_am_iWĘDRYNIA / Poniedziałek Wielkanocny to nie tylko „śmiergustnicy” oblewający wodą, ale też dziewczyny w strojach śląskich chodzące z goiczkiem (mojiczkiem). W Wędryni ten zwyczaj jest ciągle żywy. Kilka grup dziewcząt z Polskiej Szkoły Podstawowej  w Wędryni w strojach ludowych odwiedza tego dnia domy śpiewając tradycyjną przyśpiewkę ludową i składając życzenia. 

  Tradycja jest utrzymywana jeszcze w innych miejscowościach na Zaolziu, np. w sąsiedniej Bystrzycy chodziły dzisiaj dziewczęta z zespołu Łączka. Zwyczaje wielkanocne najczęściej pielęgnują członkowie zespołów folklorystycznych m. in.: ZPiT Suszanie, ZR Błędowice, ZR Oldrzychowice czy ZT Bystrzyca.
  AM

  Tagi: , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test