E-mail: info@zwrot.cz

  Rusza konkurs literacki adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko–pomorskiego oraz dzieci polonijnych w adekwatnym wieku uczących się w szkołach polskich poza granicami kraju. Zgłoszenia są przyjmowane do końca marca. 

  Organizatorem Konkursu Literackiego im. Marii Danilewicz Zielińskiej Słowo i tożsamość jest III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku.

  Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę własną, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną. Jury oceniać będzie oryginalność ujęcia tematu, poprawność stylistyczną, językową i ortograficzną, jak również pomysłowość.

  Na konkurs należy nadesłać krótkie opowiadanie utrzymane w konwencji fan fiction, zwane dalej „fanfikiem”, które będzie stanowić nawiązanie do utworu należącego do klasyki literatury polskiej lub światowej.

  Ocenie nie będą podlegać prace tworzone z inspiracji jakimikolwiek pozaliterackimi tekstami kultury. Autor pracy zobowiązany jest do wyraźnego zaznaczenia na pierwszej stronie tytułu oraz autora tekstu, który stanowił punkt wyjścia, inspirację do napisania fanfiku. Objętość pracy powinna wynosić maksymalnie 3 strony tekstu formatu A4 (czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza).

  Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

  Prace będą oceniane w dwóch kategoriach – młodzież gimnazjalna i młodzież ponadgimnazjalna. Prace prosimy dostarczyć w dwóch wersjach – drukowanej i elektronicznej (w formacie *doc na płycie CD lub DVD lub na adres mailowy) do dnia 31. 03. 2015 r. na adres:  III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, ul. Leśna 27, 87-800 Włocławek; sekretariat@lmkwloclawek.pl

  Każda praca powinna zawierać załącznik w postaci wypełnionej czytelnie karty zgłoszeniowej dostępnej do pobrania razem z regulaminem na stronie internetowej Szkoły.

  Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy pobierz tutaj.

  Tagi: , , ,

   Komentarze


   Czytaj również


   Ślady żydowskie na Śląsku Cieszyńskim. Aż trzy wystawy oglądać można do 4 grudnia
   listopad272022

   Ślady żydowskie na Śląsku Cieszyńskim. Aż trzy wystawy oglądać można do 4 grudnia

   Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu. W latach 1932-33 na Ukrainie zmarło co najmniej 3,5 miliona ludzi
   listopad262022

   Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu. W latach 1932-33 na Ukrainie zmarło co najmniej 3,5 miliona ludzi

   Ryszard Kaczorowski: Człowiek, którego życie było służbą Ojczyźnie
   listopad262022

   Ryszard Kaczorowski: Człowiek, którego życie było służbą Ojczyźnie

   Powstał transgraniczny film o zwyczajach i tradycjach dożynkowych. Premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu
   listopad262022

   Powstał transgraniczny film o zwyczajach i tradycjach dożynkowych. Premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu

   Przepis na sukces mistrza świata Romana Wróbla: Trzeba być zdeterminowanym
   listopad262022

   Przepis na sukces mistrza świata Romana Wróbla: Trzeba być zdeterminowanym

   W Orłowej-Lutyni zrobili „Świniobicie”. Skosztować pyszności można jeszcze dzisiaj
   listopad262022

   W Orłowej-Lutyni zrobili „Świniobicie”. Skosztować pyszności można jeszcze dzisiaj

   W styczniu wybory czeskiego prezydenta. Wybierać będziemy mogli spośród dziewięciu kandydatów
   listopad252022

   W styczniu wybory czeskiego prezydenta. Wybierać będziemy mogli spośród dziewięciu kandydatów

   Hawierzów przygotował budżet obywatelski. Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty do końca stycznia
   listopad252022

   Hawierzów przygotował budżet obywatelski. Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty do końca stycznia

   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.