E-mail: info@zwrot.cz

  Rusza konkurs literacki adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko–pomorskiego oraz dzieci polonijnych w adekwatnym wieku uczących się w szkołach polskich poza granicami kraju. Zgłoszenia są przyjmowane do końca marca. 

  Organizatorem Konkursu Literackiego im. Marii Danilewicz Zielińskiej Słowo i tożsamość jest III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku.

  Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę własną, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną. Jury oceniać będzie oryginalność ujęcia tematu, poprawność stylistyczną, językową i ortograficzną, jak również pomysłowość.

  Na konkurs należy nadesłać krótkie opowiadanie utrzymane w konwencji fan fiction, zwane dalej „fanfikiem”, które będzie stanowić nawiązanie do utworu należącego do klasyki literatury polskiej lub światowej.

  Ocenie nie będą podlegać prace tworzone z inspiracji jakimikolwiek pozaliterackimi tekstami kultury. Autor pracy zobowiązany jest do wyraźnego zaznaczenia na pierwszej stronie tytułu oraz autora tekstu, który stanowił punkt wyjścia, inspirację do napisania fanfiku. Objętość pracy powinna wynosić maksymalnie 3 strony tekstu formatu A4 (czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza).

  Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

  Prace będą oceniane w dwóch kategoriach – młodzież gimnazjalna i młodzież ponadgimnazjalna. Prace prosimy dostarczyć w dwóch wersjach – drukowanej i elektronicznej (w formacie *doc na płycie CD lub DVD lub na adres mailowy) do dnia 31. 03. 2015 r. na adres:  III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, ul. Leśna 27, 87-800 Włocławek; sekretariat@lmkwloclawek.pl

  Każda praca powinna zawierać załącznik w postaci wypełnionej czytelnie karty zgłoszeniowej dostępnej do pobrania razem z regulaminem na stronie internetowej Szkoły.

  Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy pobierz tutaj.

  Tagi: , , ,

   Komentarze


   Czytaj również


   W Orłowej-Porębie bawiono się na Festynie Ogrodowym. Zagrał „Old Boys Band”
   lipiec042022

   W Orłowej-Porębie bawiono się na Festynie Ogrodowym. Zagrał „Old Boys Band”

   Zespół ENEJ w Bystrzycy! Kolejna polska gwiazda muzyczna zagra latem na Zaolziu
   lipiec042022

   Zespół ENEJ w Bystrzycy! Kolejna polska gwiazda muzyczna zagra latem na Zaolziu

   Przez trzy dni na czeskocieszyńskim rynku było niemal jak na plaży. Rozgrywano tam turniej siatkówki plażowej „Plaża Open”
   lipiec042022

   Przez trzy dni na czeskocieszyńskim rynku było niemal jak na plaży. Rozgrywano tam turniej siatkówki plażowej „Plaża Open”

   Nie żyje Adolf Pawlas. Najstarszy zaolziański senior harcerski i turysta miał 100 lat
   lipiec042022

   Nie żyje Adolf Pawlas. Najstarszy zaolziański senior harcerski i turysta miał 100 lat

   Przedszkole w Gnojniku obchodziło 70-lecie. Jak ten dzień wspominają dzieci i nauczycielki?
   lipiec042022

   Przedszkole w Gnojniku obchodziło 70-lecie. Jak ten dzień wspominają dzieci i nauczycielki?

   Cieszyński Oddział PTTK wyekspediował na wycieczkę cały Cieszyn. Podsumowano wyjątkowo długą kadencję
   lipiec042022

   Cieszyński Oddział PTTK wyekspediował na wycieczkę cały Cieszyn. Podsumowano wyjątkowo długą kadencję

   Trwa rewitalizacja linii kolejowej między Goleszowem a Cieszynem. Do dyspozycji podróżnych będzie nowy przystanek
   lipiec032022

   Trwa rewitalizacja linii kolejowej między Goleszowem a Cieszynem. Do dyspozycji podróżnych będzie nowy przystanek

   Wystartowała misja CAPSTONE. To pierwsza misja w ramach powrotu człowieka na Księżyc!
   lipiec032022

   Wystartowała misja CAPSTONE. To pierwsza misja w ramach powrotu człowieka na Księżyc!

   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.