CZESKI CIESZYN / Koncert jubileuszowy, który odbył się w sobotę 22 listopada w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie, był głównym punktem obchodów 65-lecia miesięcznika „Zwrot”, wydawanego w Czeskim Cieszynie przez Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej.

  Koncert prowadziła redaktor naczelna miesięcznika Halina Szczotka i pastor Bogusław Kokotek, współpracownik „Zwrotu”. Krótko i dowcipnie zaznajomili obecnych z historią pisma, którego pierwszy numer ukazał się 24 grudnia 1949 roku.

  Przywitali gości oficjalnych, m.in. prezesa Kongresu Polaków w RC Józefa Szymeczka, członka Rady Rządu RC ds. Mniejszości Narodowych Eugeniusza Delonga, posłankę Sejmu RP Aleksandrę Trybuś-Cieślar. Prezes Zarządu Głównego PZKO Jan Ryłko reprezentował wydawcę czasopisma.

  Na uroczystość przybyli dawni szefowie „Zwrotu” Elżbieta Stróżczyk, Dorota Havlík, Piotr Przeczek, redaktorzy, graficy i pracownicy pionu administracyjnego, współpracownicy, a przede wszystkim wierni czytelnicy, bez których miesięcznik nie miałby racji bytu.

  Podczas koncertu ogłoszony został werdykt jury zorganizowanego przez redakcję „Zwrotu“ jubileuszowego konkursu literackiego na opowiadanie, wiersz i dramat. Na konkurs wpłynęło 18 prac, w tym 13 utworów poetyckich i 5 utworów prozatorskich.

  Jury w składzie Renata Putzlacher, Jacek Sikora i Halina Szczotka przyznało następujące nagrody: w kategorii poezja I nagrodę Jerzemu Fryckowskiemu (godło Warta) za wiersz „***”, II nagroda przypadła dla godła Tojad za wiersz „Śmierć starej panny”, III nagrodę Marcie Różańskiej (godło Wernyhora) za wiersz „Nasze jabłko”, w kategorii proza wyróżnienia Marioli Kruszewskiej (godło Sacreble) za opowiadanie „Wrzos”, godłu MAX za opowiadanie „Ostatni dzień”, Bogdanie Zakolskiej (godło Starka) za opowiadanie „Jak to było za Niemca w cieszyńskiej szkole”.

  Jury stwierdziło, że „konkurs stał na bardzo wysokim poziomie, szczególnie w kategorii poezji. W kategorii prozy jury nie znalazło wybitnych utworów, postanowiło więc nie przyznawać głównych nagród, niemniej wymienione utwory zasługują na wyróżnienie”.

  W pierwszej części koncertu zaprezentowali się najpierw w ambitnym repertuarze piosenkarskim młodzi zaolziańscy muzycy: Przemek Orszulik z zespołem Ampli Fire oraz Noemi Bocek. Po przekazaniu nagród laureatom konkursu literackiego zaśpiewała Ta Grupa, zespół wokalny Miejscowego Koła PZKO Czeski Cieszyn Osiedle, pod batutą Krystyny Suszki.

  Gwiazdą wieczoru był Grzegorz Turnau, pieśniarz z Krakowa. Przedstawił się widowni w drugiej części koncertu jubileuszowego „Zwrotu”. Śpiewał nie tylko piosenki poetyckie ze swojego repertuaru, ale sięgał po utwory innych solistów i zespołów, np. Marka Grechuty. Porwał widownię, która spontanicznie włączyła się do wspólnego śpiewu refrenów jego najpopularniejszych przebojów. Po czesku opowiedział o swoich przodkach, wywodzących się z Turnova, którzy osiedli jednak w Galicji. Przyznał, że z tłumaczeniem tekstu na język czeski pomagał mu wywodzący się z Czeskiego Cieszyna Przemysław Branny.

  Na zakończenie koncertu jubileuszowego kwiaty na ręce redaktor naczelnej Haliny Szczotki i życzenia dla „Zwrotu” złożył prezes ZG PZKO Jan Ryłko. A w przerwie koncertu wszyscy obejrzeć mogli w galerii teatralnej wystawę okolicznościową, którą przy współpracy z redakcją przygotował Marian Steffek, pracownik Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków i Archiwum PZKO. Na planszach umieszczone zostały opisane dokładnie zdjęcia, dokumenty i materiały archiwalne obrazujące historię miesięcznika.

  (CR)

  Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test