Już 2 września gestapo aresztowało wybitnego lekarza karwińskiego dra Wacława Olszaka, który zbity w nieludzki sposób w kancelarii byłej kopalni Głęboki zmarł w szpitalu górniczym 11 września w następstwie odniesionych ran.

  Od pierwszego dnia tragicznego września 1939 roku ostatecznym celem polityki władz hitlerowskich, zwłaszcza wobec ludności polskiej zamieszkującej Śląsk Cieszyński, była całkowita germanizacja. Po przyłączeniu tego obszaru do Rzeszy Niemieckiej jako tzw. Olsagebiet cel ten chciały osiągnąć w krótkim czasie. Toteż od samego początku swego panowania Niemcy stosowali bezwzględny terror i wyrafinowane środki przymusu administracyjnego.

  Wacław Olszak znany był nie tylko jako wspaniały lekarz, ale i wybitny działacz społeczny prawie wszystkich istniejących wówczas organizacji. Specjalną czcią otaczali go karwińscy górnicy za okazywaną im w każdej chwili troskę i wszechstronną pomoc. Zapisał się w pamięci współczesnych jako niezmordowany organizator pomocy dla ubogich wielodzietnych rodzin mieszkających w koloniach górniczych. Dodatkowo piastował szereg odpowiedzialnych funkcji. Przez dziewięć lat był prezesem Macierzy Szkolnej w Czechosłowacji.

  Dzięki popularności, jaką cieszył się wśród obywateli, wybrany został na lata 1928-1936 burmistrzem Karwiny. Zawsze gotowy służyć radą i konkretną pomocą cieszył się wśród obywateli bez względu na ich narodowość wielkim poważaniem i szacunkiem.

  A jednak wśród znęcających się nad nim oprawców znaleźli się i miejscowi, którzy nieraz korzystali z jego opieki lekarskiej.

  Niemcy, widząc, jaką popularnością cieszył się dr Olszak, wydali zakaz odprawienia nabożeństwa żałobnego w kościele, w ostatniej chwili też przesunęli czas pogrzebu na wcześniejszą godzinę, aby w ten sposób zmylić tłumy wiernych zdążające w stronę cmentarza. Zamknięto bramę cmentarną i na jego teren wpuszczono jedynie duchownych oraz najbliższą rodzinę.

  Karabiny gotowe do strzału w tłum były świadectwem tego, iż żegnano jedną z najwybitniejszych postaci na Śląsku Cieszyńskim.

  (Dr Wacław Olszak – zamordowany burmistrz Karwiny. „Zwrot” 1994 nr 9)

  Tagi: , , , , , , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA
   REKLAMA

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test