Kolejna edycja „WIELKIEGO DYKTANDA DLA ZAOLZIA“ odbędzie się 6 listopada 2013r. o godz. 17.00 w  auli Gimnazjum w Czeskim Cieszynie. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 4 listopada br. 

  W „Wielkim Dyktandzie dla Zaolzia” mogą wziąć udział wszyscy chętni w wieku od 10 do 100 lat, oprócz absolwentów filologii polskiej (studiów licencjackich i magisterskich). Polonistów jednak zachęcamy do wzięcia udziału w zmaganiach pozakonkursowych. W „Wielkim Dyktandzie dla Zaolzia” nie mogą też brać udziału uczestnicy Ogólnopolskiego Dyktanda, którzy w którejkolwiek z edycji konkursu zajęli miejsca od I do III. Zgłoszenia można wysyłać w terminie do 4 listopada br. pod adres info@pctesin.cz; w nagłówku wiadomości trzeba wpisać: „wielkie dyktando”.

  Przed zmaganiami konkursowymi odbędzie się  spotkanie z autorką tegorocznego tekstu dyktanda, panią doktor Danutą Krzyżyk z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

  Ocena prac (której podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak interpunkcyjna) zostanie przeprowadzona w terminie do 19 listopada br., w tym dniu zostaną opublikowane wyniki – tzn. GODŁA zwycięzców.

  Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać Jury pod przewodnictwem prof. Karola Daniela Kadłubca. Skład jury: prof. Karol Daniel Kadłubiec, mgr Lidia Kosiec, dr Jan Kubiczek.

  Nagrody przewidziano dla „Mistrza Wielkiego Dyktanda dla Zaolzia 2013” oraz dla pierwszego i drugiego Wicemistrza. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

  PRACE BĘDĄ ANONIMOWE – PODPISANE WYBRANYM PRZEZ UCZESTNIKA GODŁEM.

  Autorką tekstu dyktanda jest dr Danuta Krzyżyk.
  Patronat honorowy nad „Wielkim Dyktandem dla Zaolzia” objęli:
  Konsul Generalna RP w Ostrawie Pani Anna Olszewska
  Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

  Serdecznie zaprasza Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego.

   

  Tagi: ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test