OPAWA / Uniwersytet Śląski z Opawie poinformował dziś o śmierci Mečislava Boráka. Historyk zmarł rano po ciężkiej chorobie. 

  Mečislav Borák urodził się w roku 1945 w Růžďce. Studiował publicystykę na Uniwersytecie Karola w Pradze. Od połowy lat 70. ubiegłego wieku pracował w Śląskim muzeum w Opawie, później w Śląskim Instytucie Czechosłowackiej Akademii Nauk w Opawie.

  Po roku 1989 wykładał na Uniwersytecie Ostrawskim, Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu i na Uniwersytecie Śląskim w Opawie.  

  Związany był z Zaolziem. Zajmował się historią XX wieku na Śląsku, szczególnie zaś sytuacją polskiej mniejszości. Najważniejszym tematem była dla niego zbrodnia katyńska. 

  Tagi:

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test