OLDRZYCHOWICE / Dziecięcy zespół folklorystyczny „Małe Oldrzychowice” zdobył pierwszą nagrodę w XXX Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach.

XXX Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” odbywał się w amfiteatrze w Zebrzydowicach 1 i 3 maja. „Małe Oldrzychowice” wystąpiły 1 maja i zachwyciły nie tylko publiczność, ale też jurorów, którzy nagrodzili je pierwszym miejscem w kategorii dziecięce zespoły pieśni i tańca.

Zespół prezentuje tańce, zwyczaje i obrzędy ludowe Górali Śląskich i regionu Śląska Cieszyńskiego

Zespół taneczny „Małe Oldrzychowice” powstał w październiku 2012 roku przy Miejscowym Kole Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Oldrzychowicach. Do zespołu uczęszczają dzieci wieku 4-12 lat (w sumie 48 osób), które na co dzień uczęszczają do polskich przedszkoli i szkół na Zaolziu (Oldrzychowice, Trzyniec, Wędrynia, Milików, Gnojnik). Dzieci spotykają się na regularnych piątkowych próbach w sali baletowej w Polskiej Szkole Podstawowej w Trzyńcu oraz na zgrupowaniach tanecznych.

Zespół prezentuje tańce, zwyczaje i obrzędy ludowe Górali Śląskich i regionu Śląska Cieszyńskiego. Dzieci występują na licznych zaolziańskich imprezach: Festiwalu PZKO, Gorolskim Święcie, Dożynkach na Fojstwiu, Koncercie Świątecznym. Kierownikami zespołu są Lucie Polaková i Agata Bartnicka.

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.