CZESKI CIESZYN / Podczas ostatniego zebrania Sekcji Ludoznawczej Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC jej członkowie zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności za ubiegły, 2023 rok oraz przygotowali plany pracy Sekcji na rok bieżący. Spotkanie miało miejsce 11 kwietnia.

  Prowadzący zebranie Leszek Richter — prezes SL PZKO podsumował wydarzenia, jakie w ubiegłym roku organizowała Sekcja oraz te, w których poszczególni jej członkowie brali udział, reprezentując Sekcję. Następnie skupiono się na planowaniu działalności w roku bieżącym.

  Spośród wydarzeń, na jakie Sekcja zaprasza jak najszersze grono zainteresowanych odbiorców spoza swoich szeregów, najważniejsze to seminarium etnograficzne oraz konkurs gwarowy „Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy”.

  Będzie można poznać bliżej region Wilamowic, jadąc do… Jabłonkowa

  Tegoroczne seminarium etnograficzne poświęcone będzie tradycyjnej kulturze ludowej Wilamowic. Prelekcja zatytułowana „Wilamowice i wilamowianie – historia i współczesność, zarys kultury ludowej” odbędzie się w ramach programu „Nie jyny z naszi dzichty”, czyli w ramach imprez towarzyszących MSF „Gorolski Święto” w piątek 2 sierpnia o godz. 16:00 w Domu PZKO w Jabłonkowie.

  Poznawanie niezwykle ciekawej kultury Wilamowic będzie można następnie kontynuować w Lasku Miejskim. Wieczorem na scenie prezentowany będzie wilamowicki folklor muzyczno-taneczny, stoiska oferować będą smakołyki specyficzne dla kuchni tego nieodległego, a mało znanego regionu.

  Jubileuszowa edycja konkursu gwar

  Jesienią natomiast odbędzie się jubileuszowa – XX edycja konkursu „Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy”. Przesłuchania konkursowe planowane są na październik. Potrwają dwa dni. Odbywać się będą w dużej sali Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie.

  Koncert finałowy natomiast odbędzie się 14 listopada. Jubileuszowa prezentacja laureatów konkursu tym razem odbędzie się w Jabłonkowie. Leszek Richter poinformował, iż już umówiona jest na ten cel sala sesyjna w jabłonkowskim Ratuszu, a koncertowi towarzyszyć będzie wyjątkowo uroczysta oprawa.

  Sprawy wewnętrzne

  Następnie członkowie Sekcji omówili kolejne plany działalności Sekcji i wydarzenia takie jak zebrania, spotkania i wycieczki poznawcze.

  (indi)

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.