CIESZYN / W grudniu minionego roku zakończyły się prace na ul. Zamkowej, w związku z tym przywrócono tutaj ruch drogowy. Nie wszyscy kierowcy jednak zauważyli, że zmieniła się organizacja ruchu drogowego.

  Z reakcji na liczne zgłoszenia mieszkańców miasto Cieszyn przypomina, że na ulicy Zamkowej na odcinku od ulicy Stromej do Mostu Przyjaźni obowiązuje „strefa zamieszkania”. Tak samo jest również na ulicy Głębokiej. Kierowcy przyzwyczajeni do starych przepisów ruchu drogowego, często nie przestrzegają tych nowych.

  Strefa zamieszkania, czyli pieszy może poruszać się całą szerokością drogi

  Według obowiązujących przepisów ruchu drogowego „strefa zamieszkania” to obszar obejmujący drogi publiczne, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Na nich znajduje się pojazd, domek, oraz dwie postacie grające w piłkę.

  Oznacza to, że:

  • W strefie zamieszkania pieszy nie musi korzystać z chodnika czy drogi dla pieszych, może poruszać się całą szerokością drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.
  • Wewnątrz strefy zamieszkania wszystkie skrzyżowania są skrzyżowaniami równorzędnymi, czyli obowiązuje zasada „prawej ręki”.
  • Wyjazd ze strefy zamieszkania na drogę traktowany jest jako włączenie się do ruchu, więc kierujący wyjeżdżający na drogę ze strefy zamieszkania zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa innemu uczestnikowi ruchu.
  • Dopuszczalna prędkość pojazdu w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.
  • Zabroniony jest postój pojazdu w innym miejscu aniżeli wyznaczone w tym celu.
  • W strefie zamieszkania dziecko w wieku do lat 7 może korzystać z drogi bez opieki osoby starszej.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.