CZESKI CIESZYN / Pod koniec listopada w Akademii Handlowej odbył się Dzień Otwarty. Uczniowie zainteresowani nauką w szkole mieli okazję obejrzeć klasy, dowiedzieć się o nauczanych przedmiotach i realizowanych projektach. Zainteresowanych oprowadzali uczniowie klas trzecich oraz maturzyści. Goście mieli więc okazję zapytać bezpośrednio o doświadczenia starszych kolegów.

  – Atutem naszej szkoły jest to, że zaraz po maturze absolwenci mogą iść pracować. Egzaminy wstępny uczniowie zdają z języka czeskiego i matematyki. Matematyka przetłumaczona jest na język polski. Pod uwagę bierzemy również świadectwa. W tym roku do polskiej grupy przyjmujemy 16 osób – mówiła zainteresowanym Beata Hupka, zastępca dyrektora ds. kształcenia w języku polskim.

  Działanie firmy od podstaw

  Uczniowie, którzy przybyli na Dzień Otwarty, zwiedzili budynek handlówki od piwnicy po czwarte piętro. W suterenie oprócz zupełnie nowych szafek szkolnych znajdują się także dwie klasopracownie, w których przebiegają zajęcia z dwu przedmiotów fachowych zwanych FIF i PEK. FIF, czyli firmy symulacyjne to przedmiot bardzo specyficzny i ciekawy. Klasa dzieli się na dwie grupy, które wytwarzają samodzielną firmę. Uczniowie wybierają przedmiot swojej przedsiębiorczości, formę prawną firmy, nazwę oraz strukturę organizacyjną. Z nową firmą starają się zaistnieć na rynku, wyniki swojej pracy później prezentują na Targach Firm Symulacyjnych.

  Natomiast podczas lekcji PEK – Pisemnej i elektronicznej komunikacji uczniowie najpierw uczą pisać się szybko i bezwzrokowo dziesięcioma palcami na klawiaturze, a później dowiedzą się jak pisać listy i maile do przełożonych, dyrektorów lub innych firm.

  Parlament Studencki organizuje wydarzenia szkolne

  Nowością w szkole jest biblioteka, która znajduje się na parterze. To miejsce przeznaczone jest do spotkań, omawiania różnych projektów, znajduje się tu także kółko czytelnicze. W trakcie Dni Otwartych można było tutaj spotkać Parlament Studencki oraz obejrzeć szkolne czasopismo MATES.

  – Parlament Studencki koncentruje się na wydarzeniach szkolnych, zwykle imprezach ogólnoszkolnych, konkursach halloweenowych, imprezach charytatywnych, dniach sportu, majówkach. Spotykamy się dwa, trzy razy w miesiącu, aby omówić działania szkoły i pomysły uczniów. Mamy 24 członków, każdą klasę reprezentuje dwóch przedstawicieli. Wszystkie imprezy organizowane są zarówno dla grup polskich, jak i czeskich – mówił jeden z członków.

  Nie tylko nauka, ale również konkursy i wyjazdy

  Uczniowie Akademii Handlowej odnoszą sukcesy w dyscyplinach sportowych, w pisaniu na klawiaturze, w dyscyplinach graficznych i konkursach ekonomicznych. Co widać na korytarzach, gdzie znajdują się panele ze zdjęciami uzdolnionych uczniów, zrealizowanych projektów oraz galerie pucharów i odznaczeń. Jedna z tablic poświęcona jest również EBG – European Business Game. To konkurs, w którym spotykają się drużyny reprezentujące 10 państw europejskich. Trzeba stworzyć własny projekt produktu i brawurowo opracować go nie tylko od strony ekonomicznej. Finał odbywa się corocznie w innym państwie, ostatnio na przykład we Włoszech.

  Akademia Handlowa to nie tylko nauka i prowadzenie firmy. W pierwszej klasie na przykład uczniowie uczestniczą w kursie adaptacyjnym. Później mają okazję wyjechać też na kurs narciarski lub turystyczny, wychodzą do teatru w tym na polskie sztuki. Odbywają praktyki studenckie nie tylko w Czechach, ale również za granicą w ramach programu Erasmus+.

  – W zeszłym roku wyjechaliśmy w ramach tego programu na praktyki do Wrocławia. Było to super. Mieszkaliśmy razem w jednym hotelu. Praktyki odbywaliśmy w grupkach po dwie lub trzy osoby. Ja pracowałam w hostelu, z fakturami i paragonami. Otrzymałam duże doświadczenie – opowiadała podczas oprowadzania Karolina Jochymková, uczennica klasy 3.C.

  Szkoła otwarta na języki obce

  – My jako polskie klasy mamy właśnie język polski jako język obcy, do tego dochodzi jeszcze język angielski. Jednak dla zaawansowanych uczniów powstało kółko języka niemieckiego, więc kto ma ochotę, to może uczestniczyć w zajęciach. Klasy czeskie jako drugi język obcy mogą wybrać język niemiecki, rosyjski lub nowością w tym roku szkolny jest język francuski. W doskonaleniu języków obcych pomagają nam ich rodzimi użytkownicy – mówiła Karolina.

  Do nauki języków obcych służy między innymi nowoczesna wyposażona klasa językowa, znajdująca się na czwartym piętrze. Tutaj również znajdują się klasy wyposażone w komputery, gdzie oprócz lekcji informatyki oraz pisemnej i elektronicznej komunikacji, odbywają się także lekcje księgowości. Uczniowie między innymi pracują w programie księgowym, przygotowują się do matur z przedmiotów fachowych lub do uzyskania certyfikatu ECDL.

  Podczas lekcji matematyki uczniowie mają do dyspozycji tablety

  W szkole znajduje się również sala chemiczna, gdzie przeprowadzane są różne eksperymenty i prace laboratoryjne. Chemia jako przedmiot nauczana jest jednak tylko na kierunku liceum, na kierunku akademia handlowa odbywają się zajęcia podstawy nauk przyrodniczych zawierające elementy chemii, fizyki i biologii.

  Jednym z podstawowych przedmiotów jest oczywiście matematyka, która uczy się tutaj nowocześnie, za pomocą tabletów. Uczniowie więc podczas lekcji zamiast zeszytów wyciągają iPady ze szkolnej szafy i wykonują zadania. W dodatku zainteresowani techniką mogą uczęszczać do kółka robotyki, oprócz tego szkoła dysponuje drukarką 3D.

  Kolejny Dzień Otwarty odbędzie się w Akademii Handlowej 25 stycznia, kto więc nie zdążył odwiedzić szkołę w listopadzie, będzie miał jeszcze okazję. Dla zainteresowanych, którzy jednak chcieliby obejrzeć przynajmniej wnętrze budynku, na stronach szkoły jest do dyspozycji wirtualne zwiedzanie.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.