TRZYNIEC / Od 33 lat Czeska Telewizja organizuje Koncerty Adwentowe, które gromadzą przed telewizorami miliony widzów w całym kraju. Dzięki tej najstarszej w Czechach akcji charytatywnej co roku udaje się zebrać pieniądze dla organizacji non-profit, które niosą pomoc chorym, seniorom i osobom wykluczonym społecznie. Dzięki koncertom zebrano już 275 milionów koron dla 132 organizacji. W tym roku bohaterem ostatniego koncertu było hospicjum domowe Medica Trzyniec.

  W tym roku telewizja zbierała pieniądze dla czterech organizacji non-profit. Są to: Stowarzyszenie Centrum pro rodinu a sociální péči z Ostrawy, Stowarzyszenie „Otevřená okna” z miejscowości Jindřichův Hradec, Stowarzyszenie „Cesta životem bez bariér” z Paběnic i hospicjum domowe Medica Trzyniec. Pieniądze zebrane podczas czterech koncertów odbywających się od 26 listopada do 17 grudnia zostaną podzielone na cztery równe części i przekazane organizacjom.

  Pierwszy koncert odbył się wyjątkowo przed adwentem – 26 listopada. Ostatni koncert, który miał miejsce w niedzielę 17 grudnia, poświęcony był hospicjum domowemu z Trzyńca. Mieszkańcy miasta oraz okolic mogli go obejrzeć nie tylko w telewizji w swoim domach, ale także na telebimie przed Domem Kultury „Trisia” w ramach jarmarku świątecznego.

  Zbiórka Koncertów Adwentowych Telewizji Czeskiej ciągle trwa

  Koncert transmitowano z Klasztoru na Strahowie w Pradze. Podczas godzinnego programu wystąpiło kilkoro artystów w nastrojowym repertuarze. Dziennikarze przeprowadzili na żywo rozmowy z dyrektorką hospicjum domowego Medica Trzyniec Andreą Szymeczek oraz bliskimi podopiecznych hospicjum. W przerwach między transmisją na żywo wyświetlano fragmenty reportażu z wizyty telewizji w siedzibie hospicjum w Trzyńcu.

  Pod koniec niedzielnego koncertu zebrano 2,2 miliona koron. To jednak nie koniec. Zbiórka Koncertów Adwentowych Telewizji Czeskiej na portalu Darujspravne.cz trwa do końca 2023 roku. Charytatywne SMS-y można wysyłać do końca stycznia 2024 roku, natomiast konto zbiórki jest otwarte przez cały rok. Szczegóły można zaleźć tutaj.

  Pod tym linkiem można obejrzeć ostatni z Koncertów Adwentowych Telewizji Czeskiej jeszcze raz.

  Przeczytaj więcej o działalności i misji hospicjum domowego Medica Trzyniec.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.