CZESKI CIESZYN / W piątek 22 grudnia wczesnym wieczorem na rynku w Czeskim Cieszynie chętni mieli okazję odpalić sobie światło betlejemskie.

  Betlejemskie Światło Pokoju na rynek przynieśli harcerze z Harcerskiej Drużyny Wodnej „Opty”, towarzyszyli im czescy skauci. Kto nie miał ze sobą świecy lub latarenki, nie musiał się martwić, harcerze byli przygotowani i oferowali przybyłym świeczki. Zainteresowanie było spore, światło przyszedł sobie odpalić także zastępca burmistrza Czeskiego Cieszyna Vít Slováček, który przy okazji podziękował harcerzom i skautom za ich inicjatywę.

  Światełko na Koncercie Świątecznym

  Również wczoraj wieczorem w Trzyńcu na Koncercie Świątecznym w domu kultury Trisia harcerze rozdawali wszystkim chętnym Betlejemskie Światło Pokoju. Harcerze z trzynieckiej drużyny Czarne Pantery i bystrzyckiej drużyny Grom mieli przygotowanych 150 małych latarenek, które goście koncertu mogli zabrać ze sobą do domu.

  Jeszcze dziś można odpalić światło

  Światło betlejemskie 16 grudnia na Moście Przyjaźni odebrali członkowie Kręgu Instruktorskiego „Watra” Harcerstwa Polskiego w Republice Czeskiej od harcerzy z Hufca Ziemi Cieszyńskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Płomyczek światła betlejemskiego już tradycyjnie w międzyczasie strzegła rodzina Miturów.

  Jeżeli nie zdążyliście odebrać sobie światełka, okazja do tego będzie jeszcze 23 grudnia w Harcówce w Karwinie w godzinach od 16 do 18 a w czasie od 15 do 18 przy Domu Wielofunkcyjnym w Bystrzycy.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.