KARWINA / Chór Mieszany „Dźwięk” z Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Karwinie-Raju świętuje w tym roku 95 urodziny. Z tej okazji w piątek 10 listopada w Miejskim Domu Kultury w Karwinie odbył się uroczysty koncert. Po koncercie goście złożyli gratulacje, a konsul generalna Izabella Wołłejko-Chwastowicz wręczyła chórowi brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

  W piątkowy wieczór sala reprezentacyjna Miejskiego Domu Kultury w Karwinie pękała w szwach. Chór Mieszany „Dźwiek” z Karwiny-Raju świętował swój jubileusz. Uroczystość prowadziła Bogdana Najder – w przerwach pomiędzy kolejnymi utworami przedstawiała historię chóru oraz recytowała wiersze Wisławy Szymborskiej.

  Brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

  Po koncercie, który zakończył się gromkimi brawami, konsul generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczyła Chórowi Mieszanemu „Dźwięk” na ręce dyrygentki Barbary Górniak brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Wiceprezydent Karwiny Andrzej Bizoń wręczył chórowi Akt Uznania Prezydenta Miasta Karwiny. Z kolei wiceprezes Miejscowego Koła PZKO w Karwinie-Raju Adam Wróblewski podziękował chórowi za godne reprezentowanie koła. Gratulacje złożyli również byli dyrygenci „Dźwięku” oraz przedstawiciele zaolziańskich chórów.

  W drugiej części uroczystości goście wysłuchali koncertu na zabytkowej fisharmonii. Na odrestaurowanym instrumencie z 1895 roku zagrał Ondřej Mucha. Na skrzypcach towarzyszył mu Jan Tomanek. Fisharmonia, której mogli posłuchać goście piątkowego jubileuszu, na co dzień znajduje się w prywatnym muzeum fisharmonii w Prościejowie. Prywatną placówkę prowadzą również Ondřej Mucha i Jan Tomanek.

  Po zakończeniu koncertu każdy z gości mógł zabrać do domu darmowy egzemplarz płyty z nagraniami chóru „Dźwięk”.  

  Dziewięćdziesiąt pięć lat historii

  Chór „Dźwięk” (wówczas zespół śpiewaczy) powołano uchwałą zarządu Koła Macierzy Szkolnej w Karwinie-Raju 13 marca 1928 roku. Zespołem dyrygowali Józef Owczarzy, Janina Godulanka-Urbaniec, Henryk Swaczyna, Karol Gąsior, Wanda Molinek-Kondziołka, Danuta Grabowska, Józef Fierla i Józef Foltyn. W 1979 roku zespół mieszany przyjął nazwę Chór mieszany „Dźwięk”. Od 1980 roku zespół prowadziła prof. Halina Goniewicz-Urbaś z Cieszyna, która znacznie podniosła jego poziom artystyczny. Od września 2009 dyrygentem był Tomasz Piwko. Obecnie chór prowadzi Barbara Górniak.

  Z najważniejszych wydarzeń z historii ostatniego dwudziestolecia chóru należy wymienić koncert w Kaliszu w Klasztorze Karmelitanek w 2002 roku, koncerty na Słowacji w Prešovie, Veľkém Šarišu, Bardějovie w 2004 roku, udział w I Festiwalu Chórów Kresowych w Warszawie i Okolicach w 2005 roku, udział w spektaklu muzycznym Leszka Wronki „Olza“ w 2005 roku. A także: koncerty w ramach Świąt Pieśni Chóralnej „Trojok Śląski”, koncert w Imielinie z okazji Dnia Niepodległości, Dobroczynny Koncert Przyjaźni “Śpiewamy dla dzieci” w Karwinie, koncert I Zjazdu Chórów Środkowej Europy w Katowicach oraz koncert w ramach Festiwalu Chórów Słowiańskich w Wodzisławiu.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.