REGION, CIESZYN / W listopadzie już po raz XIX odbędzie się Konkurs Gwar „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy”. Wziąć udział w nim mogą dzieci, uczniowie i młodzież z wszystkich placówek w Polsce i Republice Czeskiej. Zgłoszenia można przesyłać już od przyszłego tygodnia.

  Konkurs Gwar skierowany jest do dzieci, uczniów i młodzieży wszystkich typów placówek i szkół historycznej Ziemi Cieszyńskiej po obu stronach Olzy, w Polsce i Republice Czeskiej. Uczestników mogą zgłaszać placówki opiekuńczo – wychowawcze, szkoły wszelkich typów, placówki kultury, rodzice i opiekunowie prawni.

  Mogą w nim uczestniczyć także uczniowie, którzy ukończyli 18 lat i sami, z własnej inicjatywy, zgłoszą uczestnictwo w konkursie.

  Kultywowanie i zachęcanie do mówienia językiem ojców i praojców

  Jak zaznaczają organizatorzy, chodzi o kultywowanie i zachęcanie do mówienia językiem ojców i praojców, ubieranie autentycznych strojów, odtwarzanie obrzędów i zwyczajów oraz prezentowanie w formie scenicznej wydarzeń z przeszłości i czasów współczesnych.

  Laureaci Konkursu Gwar mogą być zapraszani na lokalne uroczystości, festiwale i konkursy organizowane w szkołach, placówkach kultury oraz na regionalnych imprezach na terenie Polski i Republiki Czeskiej, np. w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej czy Gorolskigo Święta w Jabłonkowie.

  Do konkursu zapraszają Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach, Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego w Republice Czeskiej oraz Sekcja Ludoznawcza ZG PZKO w Republice Czeskiej.  

  Zgłoszenia należy wysyłać do 25 października

  Wypełniony i podpisany formularz karty zgłoszenia należy wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy a.pawlitko@domnarodowy.pl (w wyjątkowych sytuacjach można dostarczyć wypełnioną kartę osobiście do COK „Dom Narodowy”) do 25 października 2023 roku.

  Regulamin Konkursu oraz karta zgłoszeniowa będą dostępne od 11 września 2023 na stronie www.domnarodowy.pl

  Przesłuchania konkursowe przebiegać będą w Domu Narodowym w Cieszynie w dniach 8 – 9 listopada 2023. Natomiast Koncert Finałowy odbędzie się 24 listopada również w Domu Narodowym.

  (mat. pras., MW)

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.