Liczba ludności Polski na koniec roku 2022 wyniosła 37 mln 766 tys. osób, czyli o ponad 141 tys. mniej, niż w końcu 2021 r. – wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego na temat sytuacji demograficznej kraju.

  W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny wydał raport na temat sytuacji demograficznej Polski do roku 2022.

  Liczba ludności Polski się zmniejsza

  Poinformowano, że w końcu 2022 r. liczba ludności Polski wyniosła 37 766 tys., tj. o ponad 141 tys. mniej, niż w końcu 2021 r. co oznacza, że na każde 10 tys. ludności ubyło 37 osób. Według GUS, na zmiany w liczbie ludności w ostatnich latach wpływ miał przede wszystkim przyrost naturalny, który pozostaje ujemny od 2013 r.

  „Dla porównania, w okresie wyżu demograficznego lat 50. na każde 10 tys. osób przybywało ok. 200 osób, natomiast w latach 80. – ok. 100” – wskazał GUS.

  Spadła również liczba zgonów. Zmarło ponad 448 tys. osób, tj. o 71 tys. mniej w stosunku do poprzedniego roku.

  Ubytek naturalny

  W 2022 r. odnotowano ubytek naturalny – liczba urodzeń była o 143 tys. niższa od liczby zgonów.

  Według danych GUS, „aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny kraju, to na każde 100 kobiet w wieku 15–49 lat powinno przypadać średnio co najmniej 210–215 urodzonych dzieci, tymczasem obecnie przypada ok. 126”. Zwrócono uwagę, że relatywnie więcej dzieci rodzi się na wsi.

  Według GUS, nastąpił także wzrost liczby urodzeń pozamałżeńskich. Ze związków niesformalizowanych rodzi się obecnie co czwarte dziecko. Od 2000 r. udział ten zwiększył się ponad dwukrotnie. Z badań wynika, że odsetek dzieci urodzonych ze związków pozamałżeńskich jest wyższy w miastach i wynosi 32 proc., podczas gdy na wsi – 23 proc.

  (PAP)

  Tagi:

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.